Gruppbostad Södergatan

Södergatan är ett gruppboende med 4 lägenheter för personer med beslut om stöd och service enligt LSS i form av gruppbostad.

Gruppbostad Södergatan

På Södergatan finns det ständigt personal i tjänst som arbetar för att tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg och stimulans för att nå en god levnadsnivå. Till boendet finns det även en sjuksköterska och en arbetsterapeut som vid behov, kan stötta de personer som bor där när det gäller rehabiliterande och medicinska frågeställningar.

Gruppbostaden ligger i Kumla på  Södergatan 15.

Ansvarig enhetschef: Magdalena Karlsson