Gruppbostad Rosengården

Serviceboendet Rosengården är en bostad med särskild service enligt LSS.

Gruppbostad Rosengården

Det finns åtta lägenheter och ett gemensamhetsutrymme med allrum och kök. På serviceboendet finns det alltid tillgänglig personal som stödjer de boende med den omvårdnad som behövs och sina individuella fritidsintressen och kulturella aktiviteter. De boende har även tillgång till sjuksköterska och arbetsterapeut.

Serviceboendet ligger i Kumla på Järnvägsgatan 1.

Ansvarig enhetschef: Örjan Andersson