Gruppbostad Renen

Gruppbostaden Renen är en bostad med särskild service enligt LSS.

Gruppbostad Renen

Det finns fyra lägenheter och ett gemensamhetsutrymme belägna i en fristående byggnad. På gruppbostaden finns det alltid tillgänglig personal som stödjer de boende med den omvårdnad som behövs och sina individuella fritidsintressen och kulturella aktiviteter. De boende har även tillgång till sjuksköterska och arbetsterapeut.

Gruppbostaden ligger i Kumla på Hagagatan 2.

Ansvarig enhetschef: Magdalena Karlsson