Gruppbostad Kapellgatan

I Hällabrottet på Kapellgatan ligger en gruppbostad för personer med beslut om boende med stöd och service enligt LSS i form av gruppbostad.

Gruppbostad Kapellgatan

Gruppbostaden har sex lägenheter varav fyra är placerade i intilliggande annex till huvudbyggnaden varifrån personal utgår. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt med vaken personal som arbetar för att  hyresgästerna ska få sina individuella behov tillgodoseda för att kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv.

Bostaden ligger i Hällabrottet på Kapellgatan 6.

Ansvarig enhetschef: Örjan Andersson