Gruppbostad Dykaren

Gruppbostad Dykaren är ett boende för vuxna över 21 år med olika funktionsnedsättning som har behov av särskild service enligt LSS.

Bilden visar gruppbostad Dykaren från Höganäsvägen

Gruppbostaden är centralt beläget i Kumla med närhet till både centrum och grönområden. Boendet har ljusa och öppna gemensamhetsutrymmen där social samvaro och olika aktiviteter kan tillgodoses, såsom matlagning och boendemöten.

Gruppbostaden har sex lägenheter där de boende har egna hyreskontrakt. Det finns alltid tillgänglig personal på plats dygnet runt och även sjuksköterska och arbetsterapeut finns att tillgå vid behov.

De boendes bästa står alltid i fokus genom att säkerställa god omvårdnad och tillsyn. Fokus ligger även på att möjliggöra ett självständigt liv, genom ett personligt utformat pedagogiskt stöd utifrån förmågor och speciella önskemål.

Stödet kan handla om att träna upp att sköta vardagssysslor, att skaffa vänner, eller ta kontakt med olika myndigheter. Stöd kan även ges för att komma ut på både individuella-och gemensamma fritidsaktiviteter såsom bio, dans eller sportsliga aktiviteter, allt utifrån önskan.

Gruppbostaden ligger i Kumla på Höganäsgatan 4a.

Ansvarig enhetschef: Eleonora Plånborg