Budget- och skuldrådgivning

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan ge dig råd och stöd att hitta lösningar för din ekonomiska situation. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Budgetrådgivning

Budgetrådgivning är till för att skapa ett utrymme, överblick och förståelse för din ekonomi. Grunden för att hitta lösningar är att göra en budget och ta reda på inkomster och utgifter.

På konsumentverkets hemsidan kan du själv prova och få fler råd om din ekonomi. På webbplatsen Hallå konsument kan du också göra din egen budget via länken Budgetkalkyl.

Skuldrådgivning

Skuldrådgivning är till för att hitta lösningar på din skuldproblematik. Det innebär att hela ekonomin granskas, detta är viktigt både för dig själv och dina fordringsägare. Rådgivningen inriktas på att du själv ska klara av din ekonomi.

När skuldbördan blir för stor och det inte räcker med budgetrådgivning, uppgörelser med fordringsägarna eller andra åtgärder kan en ansökan om skuldsanering hos Kronofogden bli en alternativ lösning.

Mer information om skuldrådgivning och skuldsanering finns på Konsumentverkets och Kronofogdens hemsida.

Kontakt med budget och skuldrådgivare

Vår budget- och skuldrådgivare heter Christel Eriksson. Hon finns tillgänglig för rådgivning på telefon vardagar kl 08.30-09.30. Du når henne enklast genom att ringa kommunens Servicecenter på 019-58 80 00.

När du tagit kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare kommer första samtalet att ske via telefon för att vi ska få en inblick i din situation. Därefter kan besök för rådgivning bokas in vid behov.

Även den som redan har skuldsanering kan kontakta vår budget- och skuldrådgivare vid frågor och vid behov av stöd.

Behöver du enklare hjälp med konsumentrådgivning i stället? Då har vi en konsumentrådgivare i kommunen. Här finns information om kommunens konsumentvägledning. Öppnas i nytt fönster.