Stöd kring ekonomi

Behöver du stöd och hjälp kring din ekonomi?

Pengar

Kumla kommun erbjuder hjälp och stöd kring din ekonomi på flera olika sätt. Från ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd (socialbidrag) till förmedlingsmedel, det vill säga ett extra stöd och hjälp i att hantera din ekonomi.

11 av 17 gillar detta