Missbruk och våld

Till oss på vuxenenheten kan personer med beroendeproblematik vända sig för att få stöd. Vi arbetar aktivt för att den enskilde ska få den hjälp och vård han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk.

Om du lever i en situation där det förekommer våld kan våra vuxenhandläggare hjälpa dig att få stöd och hjälp att komma ifrån våldet.

Beroendegruppen

Kumla kommun erbjuder sina invånare stöd eller behandlingsinsatser som är individuellt anpassade utifrån den enskildes situation. Behandlingsinsatser föranleds av en ansökan och utredning hos en vuxenhandläggare.

Du har även möjlighet att under fem tillfällen komma till en behandlare utan tidigare kontakt med vuxenhandläggare för att få råd och stöd samtal. Önskar du råd och stödsamtal kontaktar du oss på 019 -58 80 00 och be om att få prata med beroendegruppen.

Stämmer följande in på dig så kan du få hjälp av oss:

  • Har du problem med alkohol, narkotika eller tablettberoende.
  • Känner du någon som har problem med alkohol, narkotika eller tablettberoende.
  • Har du växt upp med missbruk eller är i den situationen nu?
  • Vill du eller din arbetsplats få information om missbruk - beroendeproblematik