Introduktion för timanställd medarbetare på socialförvaltningen

Här finns all introduktion för medarbetare som är timanställda inom följande verksamheter:

 • LSS-omsorgen
 • Vård och omsorgsboende
 • Hemtjänsten

Ansökan om arbete som vikarie

När kommunen har behov av att rekrytera nya timvikarier.

Ansöker du via våra annonser på Platsbanken, där det finns en länk till vårt digitala rekryteringssystem "Visma Recruit". En översikt om lediga jobb finns även på kumla.se.

Om du har frågor gällande ansökningsförfarandet kontaktar du den enhetschef som står i platsannonsen.

Intervju

Om vi bedömer att du uppfyller våra krav kommer vi att kalla dig till en intervju. Där kommer du att möta en enhetschef. På en intervju berättar vi om våra verksamheter

Referenstagning

Vi kommer att ringa personer som du har lämnat som referens där vi frågar om hur du har jobbat på tidigare arbetsplatser. Vi frågar tex. hur du arbetar i grupp, om du kommer i tid, hur ansvarsfull du är och om du haft mycket frånvaro.

Utdrag ur belastningsregistret vid arbete med barn

Om du ska jobba med barn inom LSS-omsorgen kommer vi att kräva ett utdrag ur belastningsregistret.

Löneanspråk - lönesättning - din lön

I kumla kommun är lönen enligt kollektivavtal. Det är bra att komma överens om lönen med ansvarig enhetschef.

Den lön som står på ditt anställningsbevis är din grundlön.

Timavlönad Ditt anställningsbevis avser då återkommande kortare arbetstillfällen beroende på behovet.

Du som är timavlönad får lönen utbetald månaden efter den arbetade tiden (ex. det du jobbade i maj får du betalt för i juni).

Lönen blir kanske i praktiken högre än den som står på ditt anställningsbevis, detta beror på att t ex OB-tillägg tillkommer för vissa timmar av den schemalagda arbetstiden. Även OB-ersättningen betalas ut månaden efter.

Anställningsavtal

När alla parter är överens upprättas ett anställningsavtal som timanställd. Ett timavtal löper på tillsvidare. Vi avtalar framförallt din timlön. Som timvikarie blir du anställd i socialförvaltningen. Det innebär att du kan jobba i flera verksamheter tex hemtjänst, VoO boenden och LSS-omsorgen.

Socialförvaltningen har börjat med att använda digitala anställningsavtal där du signerar ditt avtal med mobilt bankID.

Inlogg i TC pool

Du som vikarie kommer att få inloggningsuppgifter till TC pool av din enhetschef samt inlogg till kommunens datorer. De flesta av våra vikarier är redan inne i TC pool. Du är själv ansvarig för att det fungerar.

Här finns mer information om TC-pool... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet i TC pool

Du som vikarie är ansvarig att lägga dig tillgänglig. Vi förväntar oss att du använder TC pool enligt rutin. Vi vill gärna att du har en god framförhållning och lägger dig tillgänglig flera veckor framåt, minst 4 arbetspass i månaden

Du kan ta bort din tillgänglighet när som helst om du ändrar dig.

Om vi inte får någon respons från dig och lägger sig tillgänglig på en tre-månadsperiod kan du bli avslutad som vikarie.

Har du tekniska problem med att lägga dig tillgänglig ta omedelbart kontakt till bemanningsassitenterna via servicecenter 019-588000

Bokning via TC pool

Utifrån din lagda tillgänglighet i TC pool och behovet i verksamheten kommer du att direktbokas. Du får ett sms vid bokningen och ska infinna dig på arbetsplatsen denna tid.

Därför är det av yttersta vikt att vi har ditt aktuella mobilnummer. Vid ändring av ditt mobilnummer meddela bemanningsassistenten.

Introduktion för timanställd medarbetare

Tillsammans med din enhetschef bokar du en individuell introduktion på aktuell arbetsplats. I introduktionen ingår det några bredvidgångar samt genomgång av verksamhetsspecifika rutiner.

Viktiga rutiner och riktlinjer

 För att verksamheten ska hålla en hög och jämn kvalitet genomförs arbetet utifrån ett bestämt arbetssätt. I våra rutiner och riktlinjer finns vårt arbetssätt beskrivet; vad som ska göras, när, hur och av vem det ska göras.

Klicka här för att läsa mera om våra rutiner...

Medarbetarskap - ditt ansvar

Som medarbetare i Kumla kommun har du vissa rättigheter och skyldigheter.

Medarbetarskap kan definieras på flera olika sätt men bygger på individens förutsättningar, vilja och förmåga att se helheten och ta det ansvar som krävs för att på bästa sätt bidra till verksamhetens resultat.

Som medarbetare i Kumla kommun förväntas vi arbeta efter detta för att skapa ett bra arbetsklimat för oss själva och andra runt omkring oss men också för att skapa en bra verksamhet för våra medborgare.

Läs mer om medarbetarskapet... Länk till annan webbplats.

Ledarskap - din chefs ansvar

Cheferna i Kumla kommun är ambassadörer för kommunen och en viktig​ del i arbetet med att få Kumla att framstå som en attraktiv arbetsgivare.

Chefen har personal- budget- och arbetsmiljöansvar, visar respekt för medarbetarna och bidrar till öppenhet och dialog på arbetsplatsen.

Du kan alltid höra av dig till din chef!

Anmälan vid oplanerad frånvaro

Vid oplanerad frånvaro (sjukdom, Vård av barn) har du som medarbetare en skyldighet att ringa till din arbetsplats och även informera din arbetsgivare.

Tänk på att ta bort din tillgänglighet under din frånvaro (annars blir du bokad).

Du förväntas även att ha en god dialog med verksamheten gällande din återgång till arbetet.

Det kan finnas lokala rutiner på din arbetsplats gällande anmälan av frånvaro. Det är du som är ansvarig att ta reda på dem.

Friskanmälan

 1. Ring arbetsplats- och chef och meddela när du åter kan vara i arbete, senast kl 12:00 dagen före återgång i arbete.
 2. Vid helgarbete ring/meddela chef senast torsdag kl: 12:00 och stäm av inför kommande helgpass.
 3. Det krävs ett läkarintyg efter 7 kalenderdagar som ska lämnas till chef.

Ersättning för obekväm arbetstid

Om du är schemalagd under helger, kvällar eller nätter så får du ersättning för obekväm arbetstid. För dig som arbetar på ett 40 timmars schema, dvs mån-fre och är ledig övriga helgdagar utges inte ersättning för obekväm arbetstid om du skulle arbeta över en helg eller kväll. Du får dock övertid om du exempelvis arbetar efter 16 dag före storhelg eller på en dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag så som jul-och nyårsafton.

Storhelgs OB utges från kl. 18 dagen närmast före långfredagen, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton fram tills kl. 7 vardagen närmast efter helgdagsaftonen. För jul- och nyårsafton gäller det dock till kl.7 vardagen eller lördagen närmast efter helgdagsaftonen. 2019 motsvarar Storhelgs OB 108,20 kronor per timme.

Om du skulle arbeta natt, 22-06, mot helgdagarna där det utgår Storhelgs OB får du tillägget Storhelg extra som 2019 motsvarar 129,90 kronor per timme.

Veckoslut OB utges om du arbetar en helg, dvs från kl.19 på fredagen fram till kl. 24 på söndagen.

Veckoslut utges även från kl.16 vardagen närmast före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen och alla helgonsdag fram tills kl. 7 vardagen närmast efter. Det utges även på en dag som både föregås och efterföljs av söndag eller jul- och nyårsafton. 2019 motsvarar Veckosluts OB 55,30 kronor per timme.

Om du skulle arbeta natt, 22-06, mot en vanlig helg eller helgdagarna som utges med Veckosluts tillägg får du tillägget Veckoslut extra som 2019 motsvarar 63,60 kronor per timme.

Vardagkvälls OB utges från kl. 19 till 22 en vanlig vardag kväll måndag till torsdag. 2019 motsvarar Vardagkvälls OB 22,40 kronor per timme.

Om du skulle arbeta en vardagnatt, 22-06, utgår tillägget Vardagnatt som 2019 motsvarar 47,40 kronor per timme.

Din löneutbetalning

Din lön betalas ut den 27:e

Utbetalningen för november är ett undantag då lönen betalas ut den 23 december pga av helger på löneenheten.

Utifrån dina bokningar får du din lön utbetalat månaden efter. I TC pool kan du bevaka själv att dina timmar stämmer. Dessa förs över till vårt lönesystem, inkl obekväm arbetstid.

Om du vill ha ett lönebesked kan du ansluta dig till e-lönebesked. Tjänsten kan utnyttjas av alla oavsett vilken bank du har.

Du som har Internetbank i Swedbank/Sparbanken

 • Logga in på Internetbanken
 • Sätt markören på "Startsida" och välj "Elektroniska dokument"
 • Anslut dig genom att välja på "Anmälan/Avanmälan e-lönebesked" under rubriken "Information".
 • Anmälan kan även göras om du vill ha ett meddelande via SMS att du fått ett nytt elönebesked.
 • Detta görs genom att du registrerar ditt mobilnummer via "Startsida", "Egna inställningar" och "Kontaktuppgifter" respektive "Bevaka ärenden".

Du som har Nordeas Internettjänst

 • Logga in i bankens Internettjänst. Observera att du måste ha tillvalet Betalningar.
 • Sätt markören på "Konton" och välj "e-lönespecifikation"
 • Anslut dig genom att välja "Anmälan", signera på vanligt sätt och klicka OK.

Du som får din lön insatt på konto i annan bank (Internetbank krävs inte)

Vid frågor om din lön kontakta löneenheten via kommunens servicecenter 019-588000

Klagomål och synpunkter

Vi vill alltid bli liite bättre och därför är din åsikt viktigt för oss. Du kan lämna dina synpunkter om våra verksamheter till din enhetschef, till verksamhets- eller socialchef.

Uppföljning av ditt arbete som vikarie

Hör av dig till din enhetschef om du vill ha feedback på ditt arbete som medarbetare.

Efter ca 200 arbetsdagar genomför enhetschefen ett uppföljningssamtal där ni går igenom vissa fragor. Här tas även ett beslut om du ska fortsätta som vikarie eller om vi avslutar din anställning.

Skäl för ett avslut kan vara mycket upprepad korttidsfrånvaro eller att du inte följer våra rutiner.

Feedback om sidans innehållSkriv in din epostadress.