Digital Tillsyn

Denna tjänst riktar sig till dig som blir orolig av besök i ditt hem men ändå behöver eller vill ha uppsyn. För många handlar det även om integritet, exempelvis att inte behöva få besök av personal under nattetid. Det kan även vara ett verktyg för dig med minnesproblematik som inte känner igen ansikten eller helt enkelt blir orolig med främmande människor i ditt hem. Denna lösning ger då chansen för ett alternativ där du fortfarande kan vara lugn och trygg i din hemmamiljö samtidigt som det går i linje med biståndsbeslut om tillsyn

Så här går det till!

Digital tillsyn ska ses som ett alternativ eller komplement till din fysiska tillsyn. Det är en ”titt-in” tillsyn via webbkamera i ca 20-30 sekunder, ungefär som ett fysiskt tillsynsbesök. Kameran är som ett digitalt fönster, det skapas inget bild-, ljud- eller filmmaterial. Det enda som finns är loggtider för när, hur länge och vem som har gjort tillsynen. Placeringen av kameran får du även själv vara med och bestämma.

Digital tillsyn i Kumla utförs av vårdpersonal som har behörighet att göra tillsyn. Behörigheten styrs av en personlig inloggningskod som fås efter att berörd personal genomfört en obligatorisk utbildning.

Du och vår personal kommer överens om åtgärder i händelse av att det inte ser ut som det ska hemma hos dig vid tillsynen, t.ex. om du inte ligger i sängen på natten. Skulle vår personal upptäcka eventuella problem med kameran görs alltid ett fysiskt besök.

Ansökan för Digital Tillsyn görs antingen genom våra e-tjänster på etjanst.kumla.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller genom ett samtal till vårt servicecenter på 019-58 80 00.

Kamera som används för tillsyn inom hemtjänsten

Kameran - så här ser den ut

Kameran är liten och smidig och det enda som behöver finnas i din bostad är en elkontakt och en hylla eller liknande att fästa kameran på. Routern placerar man i fönstret, exempelvis bakom en gardin. Estetik och omsorg om ditt hem är viktigt när kameran ska monteras. Det är en enkel installation som sköts av utbildad personal.