För dig som vill bli god man eller förvaltare

Om man har någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att man behöver hjälp kan man få en god man eller förvaltare.

Fler gode män och förvaltare sökes

Vi behöver alltid fler ställföreträdare. Just nu är behovet särskilt stort till uppdrag som avser personer med psykisk ohälsa och missbruk. Du som vill göra en insats för en medmänniska är välkommen att lämna din intresseanmälan.

Vi har under senare tid märkt en liten ökning av antalet ensamkommande barn varför det även finns ett visst behov av gode män för ensamkommande barn.

God man

God man är en person som har i uppdrag att främst företräda den enskilde i ekonomiska och rättsliga frågor. Den enskilde har någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som kan göra att han eller hon behöver hjälp med att betala räkningar, myndighetskontakter eller någon som tillser att denne får goda levnadsvillkor i övrigt. God man förordnas av tingsrätten och står sedan under tillsyn av överförmyndarnämnden.

God man till ensamkommande barn

God man till ensamkommande barn förordnas när ett barn under 18 år kommer till Sverige och vid ankomsten är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Den gode mannen ska i vårdnadshavarens ställe ansvara för barnets personliga förhållanden, sköta ekonomin och rättsliga angelägenheter.

Förvaltare

Förvaltare förordnas av tingsrätten för de personer som på grund av sjukdom, psykiskt störning eller försvagat hälsotillstånd inte kan vårda sig själv eller sin egendom. Personen kan med andra ord inte sköta sina angelägenheter och ett godmanskap är inte tillräckligt för att den enskildes hjälpbehov ska bli tillgodosett. Förvaltarskap är en ingripande åtgärd för den enskilde. Den som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin rättsförhandlingsförmåga.

Arvode

Godmanskap och förvaltarskap är till stor del ideella uppdrag, men ett visst arvode utgår och arvodet är skattepliktigt.

Såhär går du tillväga för att bli god man

1. Fyll i och skicka in en intresseanmälan. Klicka här för att komma till e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Genomgå den webbutbildning som är aktuell för det område du är intresserad av.

Utbildning för godmanskap och förvaltarskap enligt Föräldrabalken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning för god man för ensamkommande barn Länk till annan webbplats.

3. Skicka in intyget på genomförd utbildning till överförmyndarkansliet. Det går bra att skriva ut intyget och skicka med post till oss, alternativt ta en skärmdump eller foto och mejla eller bifoga i e-tjänsten.

4. Överförmyndarkansliet kontaktar dig.