För dig som är god man eller förvaltare

Förteckning

Från den dag du förordnats som god man eller förvaltare ska du inom två månader inkomma med en förteckning över din huvudmans tillgångar och skulder.

Årsräkning eller sluträkning

Du som god man eller förvaltare är enligt lag skydig att lämna redovisning avseende föregående års förvaltning av din huvudmans tillgångar. Redovisningen ska vara överförmyndarnämnden tillhanda före 1 mars varje år.

När ditt uppdrag upphör ska du inom en månad lämna sluträkning till överförmyndarnämnden. Sluträkningen ska avse perioden 1 januari aktuellt år fram till den dag uppdraget upphörde.

Om förteckning, årsräkning eller sluträkning inte inkommer i tid kan du föreläggas vid vite, att inkomma med den efterfrågade handlingen.

Länk till Vanliga frågor och svar om årsräkningar Pdf, 134.7 kB.

Länk till Checklista och instruktion till årsräkning Pdf, 1.6 MB.

e-Wärna Go

Från och med redovisningsår 2022 kan du börja använda e-Wärna Go som ger dig möjlighet att föra kassabok digitalt som sedan genererar en årsräkning. Års- eller sluträkning tillsammans med verifikationer och redogörelse kan därmed lämnas in till överförmyndarnämnden digitalt.

Du loggar in i e-Wärna Go med BankID. Handok för e-Wärna Go finner du här nedan.

Logga in på e-Wärna Go här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktionsfilmer för e-Wärna Go

Länk till Handbok för e-Wärna Go Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsräkningsutbildning - se vår digitala guide

Här nedanför kan du steg för steg gå vår redovisningsutbildning. Kom ihåg att när ett avsnitt är avklarat måste du klicka dig fram till nästa, via den pilen som är till höger, och sen trycka på playknappen i mitten av bilden.

Vår digitala utbildning om årsräkning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämndens samtycke

Vissa åtgärder som du vidtar för din huvudmans räkning kräver överförmyndarnämndens samtycke. Exempelvis:

  • Ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto.
  • Köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt.
  • Vissa typer av placeringar, exempelvis köpa aktier eller kapitalförsäkringar.
  • Arvskifte när din huvudman är delägare i ett dödsbo.

Gåvoförbud

Som god man eller förvaltare är det förbjudet att ge bort huvudmannens egendom. Mer information om detta finner du i handboken nedan.

Begäran om entledigande

Om du vill avsluta ditt uppdrag som god man eller förvaltare ska du lämna en skriftlig begäran om entledigande. Tänk på att du kvarstår i ditt uppdrag till dess att överförmyndarnämnden hittat en ersättare.