Vårdnad, boende och umgänge

I samband med en separation eller skilsmässa kan föräldrar behöva stöd i att komma överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut för de gemensamma barnen.

Familjerätten kan erbjuda föräldrar stöd och hjälp för att frivilligt komma överens i dessa frågor. Detta kan ske genom samarbetssamtal, vilka bygger på att båda föräldrarna vill ha gemensamma samtal. Familjerätten kan även hjälpa föräldrar att skriva avtal om hur vårdnad, boende, umgänge ska se ut. Avtalen bygger på att föräldrarna är överens om hur frågorna ska lösas. Familjerätten kan inte besluta i frågor om umgänge, vårdnad eller boende utan kan enbart hjälpa föräldrar att själva hitta lösningar och göra överenskommelser.

Om det inte är möjligt att hitta egna lösningar finns möjlighet att vända sig till domstol. Från och med 1 mars 2022 behöver du ha ett intyg på att du har deltagit i informations­samtal om vårdnad, boende och umgängesfrågor hos familjerätten innan du kan stämma den andre föräldern i tingsrätten. Familjerätten erbjuder i första hand gemensamt informationssamtal för dig och den andre föräldern. Kontakta familjerätten för mer information och för att boka tid.

Här kan du läsa mer: Vårdnad, boende och umgänge - Sveriges Domstolar Länk till annan webbplats.

Samarbetssamtal

Kommunen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar. Samarbetssamtal  är en möjlighet för föräldrar som är separerade eller håller på att separera att frivilligt och gemensamt hitta former för hur man vill lösa vårdnaden, boendet och umgänget för barnen.

Samarbetssamtal kan bidra till att eventuella tvister kan lösas utanför domstol. För att samarbetssamtal ska kunna gemomföras krävs att båda föräldrarna vill ha gemensamma samtal. Kumla kommun erbjuder i första hand tre samarbetssamtal, vid behov finns möjlighet till ytterligare två samtal.

Samtalen är inriktade på:

  • hur barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna bäst tillgodoses
  • barnets behov i övrigt
  • framtiden
  • föräldrarnas samarbetsförmåga och att en lösning nås,

Samarbetssamtal journalförs inte. De är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen.

Ansökan om samarbetssamtal kan göras via e-tjänsten här nedan. För frågor rörande vårdnad, boende och umgänge går det bra att kontakta familjerätten på 019-588930.