Fastställa faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskapet/föräldraskapet bekräftas i en formell handling. Det är först när denna undertecknats som barnets juridiska rättigheter såsom till exempel arvsrätt och rätt till faderns/förälderns efternamn börjar gälla.

Bekräfta faderskapet/föräldraskapet

När barnet är fött

Från och med 1 januari 2022 kan faderskap/föräldraskap bekräftas digitalt direkt hos Skatteverket inom 14 dagar efter barnets födelse. Via länken Bekräfta att du blivit förälder | Skatteverket Länk till annan webbplats. hittar du e-tjänsten för digital föräldraskapsbekräftelse.

Om digital föräldrabekräftelse inte görs till Skatteverket inom 14 dagar efter barnets födelse skickas en underrättelse om barnets födelse till socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokförd. Familjerätten skickar då ett brev till modern som ombeds att ta kontakt för att boka en tid för föräldrarna att underteckna handlingarna.

Om föräldrarna är överens om att ha gemensam vårdnad om barnet, kan de anmäla detta i samband med bekräftelsen, oavsett om det sker digitalt till Skatteverket eller hos familjerätten. Det går även att anmäla gemensam vårdnad senare, då direkt till Skatteverket. Anmälan – Gemensam vårdnad (SKV 7620) | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Innan barnet är fött

Föräldrarna kan även välja att underteckna faderskaps/-föräldraskapsbekräftelsen innan barnet är fött, från och med graviditetsvecka 25. Detta gör ni genom att kontakta familjerätten, 019-588930. Bekräftelsen färdigställs två veckor efter barnets födelse, då socialnämnden får underrättelsen från Skatteverket om att barnet är fött.

Om föräldrarna är överens om att ha gemensam vårdnad om barnet, kan de anmäla detta i samband med bekräftelsen. Det går även att anmäla gemensam vårdnad senare, då direkt till Skatteverket. Anmälan – Gemensam vårdnad (SKV 7620) | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Gifta par

Om ni är ett gift par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar och vårdnadshavare till barn som föds inom äktenskapet.

När det är oklart vem som är fader

I vissa fall kan tveksamheter uppstå om vem som barnets fader, det finns då möjlighet att begära en rättsgenetisk undersökning. Denna provtagning genomförs av familjerätten och är kostnadsfri för föräldrarna. Kontakta familjerätten för mer information.

Vid assisterad befruktning

Familjerätten fastställer föräldraskap för en kvinna som är moderns registrerade partner eller sambo, under förutsättning att modern blivit gravid genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård och att hon lämnat sitt samtycke. Kontakta familjerätten för mer information.

Välkommen att kontakta familjerätten via servicecenter, 019-588000 vid frågor.