Adoption

Adoption innebär att ett barn får en ny familj, både känslomässigt och juridiskt.

Familj

Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption) eller ett barn som är fött i Sverige (nationell adoption). Om du är intresserad av att adoptera internationellt ska du kontakta familjerätten för ett informationsmöte. Därefter får du gå en förberedande utbildning om adoption. Efter utbildningen görs en utredning som blir ett underlag för socialnämndens beslut om medgivande till adoption. I utredningen görs en individuell bedömning om sökandens möjligheter att ta emot ett barn för adoption.

Enligt svensk lag får sambor, gifta par och ensamstående adoptera. Man måste vara minst 18 år för att få adoptera. Det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera.

Du kan läsa mer om internationella adoptioner hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) Internationella adoptioner - Startsida (mfof.se). Länk till annan webbplats.

Om du vill adoptera ett barn inom Sverige krävs ett beslut från tingsrätten. En ansökan om adoption får göras av den eller de som vill adoptera. De flesta nationella adoptioner handlar om närståendeadoption, det kan till exempel handla om adoption av en makes barn eller ett barn man är släkt med. Men nationell adoption kan också handla om ett barn som tas om hand av familjehemsföräldrar. Här kan du läsa mer och ansöka Adoption inom Sverige - Sveriges Domstolar. Länk till annan webbplats.

Välkommen att höra av dig till familjerätten via servicecenter, 019-588000 för mer information.