Lättläst - Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan ordnas på olika sätt. Det kan vara i ett korttidshem, hos en stödfamilj, på ett läger eller en kurs.

 

En person med funktionsnedsättning kan få nya upplevelser och omväxling i ett korttidshem, i en stödfamilj eller på ett läger eller en kurs.

Föräldrar eller släktingar kan behöva göra andra saker ibland och behöva avlastning.

Du kan vara på korttidsvistelse vid bestämda tider eller ibland när du behöver. Vi försöker alltid att ge dig de datum som passar bäst.

I Kumla finns ett korttidsboende som heter "Smedstorp".

Du ansöker om korttidsvistelse hos en LSS-handläggare.