Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Förhandsbesked

En person med funktionsnedsättning som vill flytta till en annan kommun har rätt att ansöka om förhandsbesked.

Huvudregeln enligt LSS är att kommunens ansvar gäller personer som bor i Kumla kommun.

En person med funktionsnedsättning som vill flytta till en annan kommun har rätt att ansöka om förhandsbesked.

Med detta menas att i förväg få besked om rätt till LSS-insatser i den kommun dit man vill flytta. En ansökan om förhandsbesked ska behandlas på samma villkor som för personer som redan bor i kommunen.

Planering och förberedelser ska påbörjas omedelbart, men det är först efter inflyttning som kommunen har skyldighet att utföra beviljade insatser.