Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Brukarundersökning 2020

Hösten 2020 är det dags för den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet för alla intresserade kommuner och privata utförare.

Undersökningen är öppen för lokalt genomförande 1 september-31 oktober. LSS-omsorgen i Kumla kommun deltar.

Enkäten är framtagen i samråd med kommuner, privata aktörer, forskare och brukare. I Kumla kommun genomför vi följande brukarundersökningar:

  • Daglig verksamhet LSS
  • Gruppbostad LSS
  • Servicebostad LSS
  • Personlig assistans (LSS och SFB).

Kvalitetsområden

Brukarundersökningen omfattar fyra kvalitetsområden: självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel.

Metod

Enkäten genomförs med webbenkätverktyget Pict-O-Stat. Pict-O-Stat tillhandahålls av Neonova och är anpassat till personer med kognitiv funktionsnedsättning genom både bild- och ljudstöd för att underlätta för brukaren att svara på enkäten.

Enkäten besvaras via dator, surfplatta eller smart telefon och svaren sammanställs automatiskt i en databas. Det är också möjligt att besvara enkäten i pappersform.

Resultatredovisning

Resultatet från brukarundersökningen presenteras i databasen Kolada (www.kolada.selänk till annan webbplats) i december 2020. Resultat redovisas per fråga på kommun-, verksamhetsområdes- och enhetsnivå (om det finns fler än fem svarande). De deltagande kommunerna kommer att kunna jämföra sina resultat i Kolada.