Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Brukarundersökning 2020

Hösten 2020 är det dags för den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet för alla intresserade kommuner och privata utförare.

Undersökningen är öppen för lokalt genomförande 1 september-31 oktober. LSS-omsorgen i Kumla kommun deltar.

Enkäten är framtagen i samråd med kommuner, privata aktörer, forskare och brukare. I Kumla kommun genomför vi följande brukarundersökningar:

  • Daglig verksamhet LSS
  • Gruppbostad LSS
  • Servicebostad LSS
  • Personlig assistans (LSS och SFB).

Kvalitetsområden

Brukarundersökningen omfattar fyra kvalitetsområden: självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel.

Metod

Enkäten genomförs med webbenkätverktyget Pict-O-Stat. Pict-O-Stat tillhandahålls av Neonova och är anpassat till personer med kognitiv funktionsnedsättning genom både bild- och ljudstöd för att underlätta för brukaren att svara på enkäten.

Enkäten besvaras via dator, surfplatta eller smart telefon och svaren sammanställs automatiskt i en databas. Det är också möjligt att besvara enkäten i pappersform.

Resultatredovisning

Resultatet från brukarundersökningen presenteras i databasen Kolada (www.kolada.selänk till annan webbplats) i december 2020. Resultat redovisas per fråga på kommun-, verksamhetsområdes- och enhetsnivå (om det finns fler än fem svarande). De deltagande kommunerna kommer att kunna jämföra sina resultat i Kolada.