Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Bra kvalitet inom LSS-omsorgen

Verksamheterna inom LSS-omsorgen ska vara av god kvalitet.

6§ i LSS-lagen säger:

"Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges."

För att ha bra kvalitet inom LSS-omsorgen i Kumla kommun finns olika bidragande faktorer:

Socialförvaltningens värdegrund
Text
Länk till socialförvaltningens värdegrund.

 

Brukarens delaktighet

 

Delaktighetsmodellen

 

Genomförandeplaner

 

Avvikelse/synpunkter

 

Resursteam

 

Metoder och arbetssätt

 

Medarbetare

 

Arbetsledning