Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Rekrytering inför Stenebrunn

På Stenebrunn kommer vi ha ett team med kompetenta stödassistenter och stödpedagoger som har stort fokus på våra hyresgästers speciella behov. Vi planerar att öppna serviceboendet Stenebrunn 1 oktober 2019.

Team

 

10 personer med unika och komplexa behov kommer att ha sitt hem på Stenebrunn. De behöver kompetent coachning och stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. De ska kunna delta i samhället på deras egna villkor och de ska kunna utvecklas som individer för att nå sina drömmar och önskemål. Genom att bygga Stenebrunn skapar Kumla kommun en miljö som är anpassad till den specifika målgruppen.

Grundpelare som bygger en verksamhet med kvalitet

Våra grundpelare för att ha en stabil och hållbar verksamhet med bra kvalitet är:

 • Rekrytering av lämpliga medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet. Vi kommer att ta hänsyn till gruppens sammansättning.
 • Evidensbaserad praktik, det vill säga att vi bygger kunskap utifrån tre kunskapskällor: forskning, personalens erfarenhet och kompetens, hyresgästernas och anhörigas egna erfarenheter.
 • Rutiner som följs och som garanterar en trygg och säker vardag för alla på Stenebrunn, både hyresgäster och personal.
 • Vi strävar efter att involvera aktuell forskning.
 • Strukturerad och schemalagt kompetenshöjning som sker fortlöpande.
 • Användandet av välfärdsteknik för att utveckla och stärka viktiga områden som kommunikation, delaktighet, sjävständighet och administration.
 • En närvarande enhetschef som har sitt kontor på Stenebrunn.

Vi har rekryterat:

 • Stödassistenter
 • Stödpedagoger
 • Serviceassistent
 • Specialistundersköterska för välfärdsteknologi

Vi rekryterade tidigt för att kunna bygga trygghet

Alla tjänster på Stenebrunn är tillsatta.