Proffessioner på Stenebrunn

Ingress

Stödassistent

Stödassistenter jobbar med personer som har beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Arbetet innefattar att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja den "brukarens" förmågor och självständighet.

Utmärkande, oavsett var man arbetar, är att stödassistenten utgår från personens individuella behov och medvetet arbetar för att den enskilde ("brukaren") ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt.

Som anställd inom "Bostad med särskild service"
Inom "bostad med särskild service" rör det sig om vardagliga sysslor, allt ifrån stöd med matlagning, städning, personlig hygien, fritidsaktiviteter till sociala- och myndighetskontakter.

Daglig verksamhet
I daglig verksamhet är inriktningen arbete. Där stödjer man till meningsfull sysselsättning på en arbetsplats ute i samhället, eller driver olika arbetsverksamheter internt, till exempel caféverksamhet, servicearbete inom kommunen, snickeri, konst, drama eller data. Det kan också vara sinnesstimulerande aktiviteter som bad, massage, musik eller sjukgymnastik för personer med flerfunktionshinder.

Stödassistentens arbete handlar i mångt och mycket även om att stödja och utveckla brukarens kommunikationsförmågor. 

I arbetet ingår det ofta även att föra dokumentation över brukarnas utveckling och behov. Ett syfte är att kunna följa upp att brukaren får rätt stöd och hjälp.

Personliga egenskaper
Empatisk förmåga: Förmåga att sätta sig in i andra människors situation.
Kreativ förmåga: Det behövs ofta kreativa idéer för att nå framsteg i arbetet.
Personlig mognad: Man måste vara ansvarsfull och lyhörd. Ha förmåga att sporra den enskilde att klara olika uppgifter själv utan att kränka. Kunna ge rätt stöd som gagnar den enskilde.
Samarbetsförmåga: Flexibilitet är bra då man möter och arbetar med många människor med olika egenskaper och behov.

Arbetstider

Arbetstiderna varierar beroende på var man arbetar. Inom daglig verksamhet är det "kontorstiden" (dagtid, helgfri måndag t o m fredag). Gruppbostäder och barn och ungdomsverksamheter är bemannade dygnet runt, då arbetar man skift där dag-, kväll- och nattarbete ingår.

Utbildning

Rekommenderad utbildning är gymnasieutbildningarna på vård- och omsorgsprogrammet (VO) eller barn och fritidsprogrammet (BF), i första hand inriktning socialt arbete.