Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Det nya serviceboendet

Här beskriver vi hur byggnaderna ska utformas för att uppfylla verksamhetens krav på funktionalitet, energi och hållbarhet.

Illustration över nya Stenebrunn.

Boendet är placerat i en lämplig miljö med den rofyllda naturen nära, som kommer att vara en del av vardagslivet utifrån ett pedagogiskt perspektiv.

Funktionalitet

Byggnaderna kommer att ge de bästa förutsättningarna för en lugn och fungerande boendemiljö genom exempelvis färgval, ljusinsläpp, ljudmiljö och att alla dekorativa detaljer som inte har en funktion väljs bort.

Energi och hållbarhet

Byggnaderna är planerade med ett energitänk med 25% lägre energikrav än Boverkets byggregler (BBR) och solceller kommer att installeras på taket.

Vid valet av material har miljövänliga alternativ prioriterats.

På parkeringen kommer det att finnas två laddstationer för elbilar.