Serviceboende Stenebrunn

Illustration av huvudbyggnaden, trädgård och parkering, samt en del av ett gårdshus på Stene brunn.

Nu bygger vi ett av Sveriges mest anpassade serviceboenden enligt LSS här i Kumla kommun. Här berättar vi om projektet och vi kommer att publicera ny information under hela resans gång.

Tidslinje över projektets viktigaste händelser.

Klicka på bilden för att se tidslinjen större

Vi bygger Stenebrunn för att vi har ett ökat behov av platser inom LSS-omsorgen och vi har en grupp personer med funktionsnedsättning som har ett unikt och komplext stödbehov i sin vardag.

Om projeketet

Hela förstudien och planeringsprocessen har genomförts i ett nära samarbete mellan verksamheten och byggprojektet. Både byggnader, kringmiljön och verksamheten kommer att vara utformad utifrån målgruppens unika och komplexa stödbehov.

Projektledare

Kumla kommuns projektledare för byggnationen är Robert Brånn och för verksamheten är Frank Hartwig projektledare.