Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Gruppbostad Rosinas väg

Gruppbostaden Rosinas väg är en bostad med särskild service enligt LSS.

Gruppbostad Rosinas väg

Det finns fem lägenheter och ett gemensamhetsutrymme belägna i ett fristående hus nära naturen. På gruppbostaden finns det alltid tillgänglig personal som stödjer de boende med den omvårdnad som behövs och sina individuella fritidsintressen och kulturella aktiviteter. De boende har även tillgång till sjuksköterska och arbetsterapeut.

Gruppbostaden ligger i Åbytorp på Rosinasväg 9.

Ansvarig enhetschef: Anna Palmén