Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Att leda coacha och kommunicera utan att vara chef 2020

Utbildningens fokus är – att vara ledare utan att vara chef. Utbildningens intention är att stärka deltagarna i deras roll i det dagliga arbetet. Utbildningen ska leda till att deltagarna har ”verktyg” att hantera det sociala kommunikativa samspelet samt att medvetandegöra rollen och det ansvar som ingår i uppdraget.

Tiden: kl 10- 16 (inkl lunch)

Lokal: Aula, Akvarellen

 • Onsdag 1 april 2020
 • Onsdag 27 maj, 2020
 • Onsdag 16 september 2020
 • Onsdag 11 november 2020
 • Gruppen har ett uppföljningsmöte i mars 2021

Deltagare:

 1. Barbro Karlsson, stödpedagog, Kumla kommun
 2. Sara Lundbergh, stödpedgog, Kumla kommun
 3. Maria Ytterström, stödpedagog Kumla kommun
 4. Ebba Luchtenborg, stödpedagog, Kumla kommun
 5. Susanne Holmström, stödpedagog, Hallsbergs kommun
 6. Monica Jensen, stödpedagog, Hallsbergs kommun
 7. Karina Eriksson, stödpedagog Hallsbergs kommun
 8. Michaela Frick, stödpedagog, Hallsbergs kommun
 9. Malin Ekblom, boendepedagog, Örebro kommun
 10. Daniella Hilding, boendepedagog, Örebro kommun
 11. Outi Blohm, specialistundersköterska, Kumla kommun
 12. Essam Baabish, specilistundersköterska, Kumla kommun