Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Stöd kring ekonomi

Behöver du stöd och hjälp kring din ekonomi?

Pengar

Kumla kommun erbjuder hjälp och stöd kring din ekonomi på flera olika sätt. Från ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd (socialbidrag) till förmedlingsmedel, det vill säga ett extra stöd och hjälp i att hantera din ekonomi.

9 av 14 gillar detta