Checklista för din introduktion som vikarie in om socialförvaltningen

Här har vi samlat allt som ingår i din introduktion som timvikarie. Hör av dig till din enhetschef om det är något du inte har fått.

Introduktion av bemanningsteamet 

 • Genomgång av introduktionsmaterialet 
 • Underskrifter av värdegrund, sekretess, Lex Sara/Lex Maria och hygienriktlinjer 
 • Anmälan till utbildningar 
  • Förflyttningsteknik, lyftkörkort
  • Procapita (dokumentationssystem)

Introduktion av enhetschefen 

 • Bokning av bredvidgång
 • Planera in webbutbildningar
  • Delegering
  • IT-säkerhet
 • Presentation av verksamheten och kollegor 
 • Skyddsombud och fackliga företrädare 
 • Arbetsmiljö och risker 
 • Sjuk- och friskanmälan – lokal rutin 
 • Hantering av nycklar mm
 • Genomgång av uppdragshandling 
 • Ev. planering av ytterligare utbildningar utifrån lokal rutin 

Introduktion av Mentor 

 • Genomgång av aktuella genomförandeplaner och hur hjälpen ska ges praktiskt till varje person utifrån behov 
 • Genomgång av övriga planer och instruktioner, t.ex. omvårdnadsplaner, förflyttningsinstruktioner 
 • Genomgång av checklista för delegering 
 • Visa runt i arbetsplatsens lokaler 
 • Hantering av arbetskläder
 • Telefon/nyckelfri hemtjänst 
 • Bil- och cykelrutin 
 • Planeringssystem 
 • Larm/trygghetslarm 
 • Brandlarm/brandskydd