Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Checklista för din introduktion som vikarie inom socialförvaltningen

Här har vi samlat allt som ingår i din introduktion som timvikarie. Hör av dig till din enhetschef om det är något du inte har fått.

Introduktion av bemanningsteamet

 • Kvuts Basintroduktion
 • Anmälan till Förflyttningsteknik och lyftkörkort
 • Annan utbildning utifrån verksamhetens behov sker i överenskommelse med verksamhetens enhetschef.

Introduktion av enhetschef

 • Bokning av bredvidgång
 • Bokning av uppföljning/avstämning
 • Presentation av verksamheten och kollegor
 • Skyddsombud och fackliga företrädare
 • Arbetsmiljö och risker (KIA, ADATO)
 • Introduktionsmapp/introduktionssida på intern samarbetsyta
  - Sjuk- och friskanmälan – övriga lokala rutiner
  - Namnskyltar (i de verksamheter där det finns)
  - Sekretess och tystnadsplikt (genomgång och underskrift)
  - Information om GDPR
  - Avvikelser och synpunkter (genomgång och underskrift)
  - Genomgång av hantering av taggar och nycklar
  - Hantering av privat mobil under arbetstid
  - Rökfri arbetsplats
  - ICE blankett med kontaktuppgifter och godkännande
  - Genomgång av uppdraget/förväntningar
  - Utlämnande av checklista för delegering och egenvård för
  nyanställd personal (SBAR)
  - Värdighetsgarantier (vård och omsorg)
  - Checklista angående introduktion, ny tim- visstidsanställd medarbetare
 • Vid fortsatt anställning
  -Lämna ut användar-ID och lösenord
  -Planera in webbutbildningar, utifrån lokal rutin

Introduktion av mentor

 • Visa runt i arbtesplatsens lokaler
 • Genomgång av Strukturpärm/Infopärm
 • Genomgång av övriga planer och instruktioner
 • Genomgång av omvårdnadsarbete
 • Bemötande, hur gör vi rent praktiskt?
 • Genomgång av checklista för delegering, egenvård och SBAR
 • Arbetsplatsens planering och rutiner
 • Arbetskläder och hygienrutiner -påskrift lämnas till Enhetschef
 • Visning av verksamhetssystem
 • Eventuell bil och cykelrutin
 • Brandlarm/brandskydd
 • Ombud- en mera övergripande info
 • Genomgång av socialförvaltningens värdegrund,
  påskrift lämnas till enhetschef
 • Signaturlistor, förtydligande av den enskildes signatur
  (introduktion vid fortsatt anställning)