Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Sommarvikarie inom socialförvaltningen 2020

Du som sommarvikarie kommer att ha en viktig roll i våra verksamheter. Inom socialförvaltningen har vi som ambition att ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas med ditt sommarjobb inom

 • LSS-omsorgen
 • Hemtjänsten
 • Vård- och omsorgsboende

Vi erbjuder en månadsanställning på heltid och du kommer att få en adekvat introduktion.

Nedanför har vi samlat all information som du behöver för att kunna sommarjobba hos oss.

Varsågod - titta på vår rekryteringsfilm:

 

Informationsträff

Vi kommer att anordna informationsträffar för intresserade som vill jobba hos oss under sommaren 2020. Här berättar våra medarbetare om vad det innebär att jobba inom vård- och omsorg och LSS-omsorgen. Träffen äger rum på stadshuset i Kumla.

Här kan du anmäla dig till vår informationsträff ...öppnas i nytt fönster

Ansökan

Du ska ansöka via våra anonser på Platsbanken, där det finns en länk till vårt digitala rekryteringssystem "Visma Recruit". En översikt om lediga jobb finns även på kumla.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till hemtjänstens annonslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till vård- och omsorgsboende annonslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till LSS-omsorgens annonslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Annonser kommer publiceras 191201, 200113, 200201, 200402

Intervju

Om vi bedömer att du uppfyller våra krav kommer vi att kalla dig till en intervju, där du möter en enhetschef. På en intervju berättar vi om våra verksamheter och du berättar om din bakgrund och varför du har sökt jobbet. En intervju tar mellan 30 och 60 min.

Referenstagning

Vi kommer att ringa personer som du har lämnat som referens där vi frågar om hur du har jobbat på tidigare arbetsplatser. Vi frågar tex. hur du arbetar i grupp, om du kommer i tid, hur ansvarsfull du är och om du haft mycket frånvaro.

Utdrag ur belastningsregistret vid arbete med barn

Om du ska jobba med barn inom LSS-omsorgen kommer vi att kräva ett utdrag ur belastningsregistret.

Löneanspråk - lönesättning

I samband med intervjun har du möjlighet att lämna ett löneanspråk. Lönesättningen i Kumla kommun sker enligt kollektivavtal där man även tar hänsyn till tidigare erfarenheter. Det är bra att komma överens om lönen med ansvarig enhetschef.

Anställningsavtal

När alla parter är överens upprättas ett anställningsavtal antingen som månadsanställd eller som timanställd.

I ett månadsavtal regleras lön, sysselsättningsgrad, anställningstid, vilket avtal man går på mm.

Ett timavtal löper på tillsvidare. Vi avtalar framförallt din timlön.

Schema

Vi använder ett schemaläggningssystem som heter Timecare Planering. Våra medarbetare kan påverkar sitt schema genom att det läggs ett nytt schema var sjätte vecka.

Som sommarvikarie har man begränsad möjlighet att påverka sitt schema. En bra dialog med chefen ökar dock denna möjlighet. Sommarschemat blir fastställt under maj 2020. Ofta kan man få en indikation tidigare.

Timvikarie under sommaren

Inlogg
Jobbar du som timvikarie under sommaren får du inloggningsuppgifter till vårt vikariebokningssytem TC-pool. Du får uppgifterna av enhetschefen. De visar även hur systemet fungerar. Du är själv ansvarig för att det fungerar och måste höra av dig till enhetschefen om det krånglar.

Tillgänglighet
Du som timvikarie MÅSTE lägga dig tillgänglig. Vi vill inte längre ringa och störa dig och eftersträva att ha vikarier som använder detta system. Vi vill gärna att du har en god framförhållning och lägger dig tillgänglig flera veckor framåt. Du kan ta bort din tillgänglighet när som helst om du ändrar dig. Lägger man sig inte tillgänglig över en längre tid kommer man kontaktas av arbetsledningen för att stämma av detta.

Bokning
Utifrån din lagda tillgänglighet i TC pool kommer vi att boka dig direkt. Bokningen sköts av bemanningsassistenterna i KvUt-enheten. Du får ett sms vid bokningen och ska infinna dig på arbetsplatsen denna tid.

Länk till information om inloggning i TC pool

Introduktion på arbetsplatsen

Tillsammans med din enhetschef bokar du en individuell introduktion på aktuell arbetsplats. I introduktionen ingår det några bredvidgångar samt genomgång av verksamhetsspecifika rutiner.

Länk till checklistan för din introduktionöppnas i nytt fönster

Utbildningar

Under din introduktion kommer du få göra några utbildningar

 • Webbutbildning - grundutbildning läkemedel och hygien
  • Efter genomfört godkänt test bokas tid med sjuksköterskan för en genomgång samt delegering. Delegeringen signerar du i Procapita
 • Webbutbildning - IT-informationssäkerhet
 • Webbutbildning i Dokumentation
 • Webbutbildning BAS introduktion
 • Lyftkörkort och manuella förflyttningar
 • Skonsam skyddsteknik (vid behov)

Medarbetarskap - ditt ansvar

Som medarbetare i Kumla kommun har du vissa rättigheter och skyldigheter.

Medarbetarskap kan definieras på flera olika sätt men bygger på individens förutsättningar, vilja och förmåga att se helheten och ta det ansvar som krävs för att på bästa sätt bidra till verksamhetens resultat. Som medarbetare i Kumla kommun förväntas vi arbeta efter detta för att skapa ett bra arbetsklimat för oss själva och andra runt omkring oss men också för att skapa en bra verksamhet för våra medborgare.

Läs mer om ditt ansvar som medarbetarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till Viktiga rutiner och riktlinjeröppnas i nytt fönster

Ledarskap - din chefs ansvar

Cheferna i Kumla kommun är ambassadörer för kommunen och en viktig​ del i arbetet med att få Kumla att framstå som en attraktiv arbetsgivare.

Chefen har personal- budget- och arbetsmiljöansvar, visar respekt för medarbetarna och bidrar till öppenhet och dialog på arbetsplatsen.

Din chef kommer att stötta dig under din introduktionstid och finns för att handleda dig under din anställning.

Du kan alltid höra av dig till din chef!

Oplanerad frånvaro

Vid oplanerad frånvaro (sjukdom, Vård av barn) har du som medarbetare en skyldighet att ringa till din arbetsplats och även informera din enhetschef.

Tänk på att ta bort din tillgänglighet under din frånvaro (annars blir du bokad).

Du förväntas även att ha en god dialog med verksamheten gällande din återgång till arbetet.

Enhetschefen på din arbetsplats informerar dig om det finns ytterligare lokala rutiner vid sjuk- och friskanmälan.

Din löneutbetalning

Din lön betalas ut den 27 varje månad på följande sätt:

Utifrån dina bokningar får du din lön utbetalat månaden efter. Du behöver inte längre skriva en timrapport (gäller inte PAN-jour). I TC pool kan du bevaka själv att dina timmar stämmer. Timmarna från TC-pool förs över till vårt lönesystem där löneberäkningen sker, inkl obekväm arbetstid.

I Kumla kommun skickas lönespecifikationen inte ut per post. Om du vill ha ett lönebesked kan du ansluta dig till e-lönebesked. Ett e-lönebesked innehåller alla de delar som i dag finns i det utskrivna lönebeskedet. Tjänsten kan utnyttjas av alla oavsett vilken bank du har.

Du som har Internetbank i Swedbank/Sparbanken

 • Logga in på Internetbanken
 • Sätt markören på "Startsida" och välj "Elektroniska dokument"
 • Anslut dig genom att välja på "Anmälan/Avanmälan e-lönebesked" under rubriken "Information".
 • Anmälan kan även göras om du vill ha ett meddelande via SMS att du fått ett nytt elönebesked.
 • Detta görs genom att du registrerar ditt mobilnummer via "Startsida", "Egna inställningar" och "Kontaktuppgifter" respektive "Bevaka ärenden".

Du som har Nordeas Internettjänst

 • Logga in i bankens Internettjänst. Observera att du måste ha tillvalet Betalningar.
 • Sätt markören på "Konton" och välj "e-lönespecifikation"
 • Anslut dig genom att välja "Anmälan", signera på vanligt sätt och klicka OK.

Du som får din lön insatt på konto i annan bank (Internetbank krävs inte)

 • Logga in på swedbank.se/edokumentlänk till annan webbplats
 • Inloggning gör du med hjälp av e-legitimation
 • Anslut dig genom att välja "Anmälan".

Vid frågor om din lön kontakta löneenheten via kommunens servicecenter

Klagomål och synpunkter

Vi vill alltid bli liite bättre och därför är din åsikt viktigt för oss. Du kan lämna dina synpunkter om våra verksamheter till din enhetschef, till verksamhets- eller socialchef.

Länk till e-tjänsten gällande klagomål/synpunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vikarieträff efter sommaren

Efter sommaren kommer du att bli inbjuden till en vikarieträff på stadshuset i Kumla under V 36 2020. Denna träff har som syfte att uppskatta din insats under sommaren samt att få feedback från dig hur du upplevt ditt sommarjobb hos oss.

Här kan du anmäla dig till vår vikarieträff...öppnas i nytt fönster

Saknar du information på denna sida?Skriv in din epostadress.