Sommarjobb inom vård och omsorg och LSS 2022

Vad kul att du är intresserad av att sommarjobba hos oss! Här hittar du all information om hur det går till när du söker ett sommarjobba hos oss.

Maskrosor i olika färger med grön bakrund

Tre olika arbetsområden inom vård och omsorg

Det är viktigt att du läser mer om respektive arbetsområde, så du kan välja var du vill sommarjobba när du gör din ansökan.

LSS-Omsorgen

Vad innebär LSS  

LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS-omsorgen i Kumla består av 12 grupp-/servicebostäder, personlig assistans, korttidsboende för barn och unga samt daglig verksamhet. 

Vår målgrupp 
Vi arbetar på ett professionellt sätt med människor i alla åldrar med fysiska och kognitiva funktionsvariationer. I arbetet ingår att ge dessa personer stöd och hjälp i vardagen. Detta kan innebära att stödja och vara behjälplig med omvårdnad, matlagning och i hemmet vanligt förekommande sysslor samt stödja dem i att delta i fritids och kulturella aktiviteter. En viktig del i vårt arbete handlar om bemötande och att bidra till att vår målgrupp får en bra vardag.  

Våra olika verksamheter inom LSS:

Personlig assistans

Som personlig assistent är du med i en brukares vardag och stödjer denne att leva det liv hen själv vill leva, stödet är individuellt. assistansen ges ibland nära brukaren och andra gånger med viss distans.

Arbetsuppgifterna innebär allt ifrån att stötta vid måltider, hygiensituationer, klä av/på sig och sköta hemmet till att göra det möjligt att utföra olika aktiviteter och ibland även på resor.

När du arbetar som personlig assistent behöver du kunna anpassa dig utifrån brukares ålder, behov, livssituation, förmåga och familjeförhållanden. Det krävs stor flexibilitet att anpassa sig utifrån detta. Du behöver kunna arbeta självständigt och kunna följa rutiner.

Ibland krävs utbildning och delegering för att kunna utföra olika medicinska uppgifter. Du kan komma att behöva assistera i olika miljöer och behöver därför vara trygg i dig själv.

Gruppboende

Att arbeta på gruppbostad innebär att du arbetar med personer med funktionsvariationer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Genom ditt arbete får den som har funktionsvariation möjlighet att leva och bo i en egen bostad med stöd av dig. Detta kan innebära att stödja och vara behjälplig med omvårdnad, matlagning och i hemmet vanligt förekommande sysslor samt stödja dem i att delta i fritids och kulturella aktiviteter.

Servicebostad

Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Att arbeta på en servicebostad innebär att du ger brukaren stöd utifrån dennes förutsättningar och stödjer denne att leva det liv hen själv vill leva. Syftet är att erbjuda en grundtrygghet i vardagen med närhet till stödpersonal och samtidigt göra det möjligt att bo i egen lägenhet. Som stödpersonal arbetar du mycket med att ge stöd ute i samhället och stödjer dina brukare att få struktur i sin sin vardag

Korttidsboende för barn, unga och vuxna

Kommunens korttidsboende erbjuder korttidsvistelse för barn ungdomar och vuxna med funktionsvariation. Ditt uppdrag blir att på ett professionellt sätt arbeta med och bemöta i en härlig boendemiljö. Som personal arbetar du med tydliggörande pedagogik i alla situationer, ger god omvårdnad, stimulans av fysisk aktivitet som oftast tillgodoses utomhus samt skapar och deltar i lekaktiviteter. Syftet med ditt arbete är att ge den enskilde utvecklingsmöjligheter, livskvalitet och stimulans samt utveckla förmågan att leva ett så självständigt liv som möjligt. Korttidsvistelsen ses även som en möjlighet att träffa andra i en likartad situation.

Specialboendet

På vårat specialboende bor brukare med unika och komplexa behov i en vacker naturbelägen miljö strax utanför Kumla. Alla brukare har autism samt utåtagerande och/eller självskadebeteende. Som personal skapar du förutsättningar och bidrar till att de få möjlighet att utvecklas, nå sina drömmar och kunna delta i samhället på sina egna villkor.

Som personal behöver du ha förmågan att ge kompetent coachning och stöd för att den enskilde ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. I arbetsuppgifterna ingår att vara involverad både i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS (BoDa). Brukarens behov av omvårdnad är varierande och detta kan innebära att du ger fullt stöd i hygiensituation eller instruerar moment under likande situation, allt utifrån den enskildes förmåga.


Hemtjänst

Att arbeta inom hemtjänsten:  

I hemtjänsten arbetar du självständigt och ger du stöd i vardagliga sysslor som personlig omvårdnad, måltidsstöd, överlämning av läkemedel, städ samt aktivering. Målet är att bidra till en trygg tillvaro för de personer som bor kvar i hemmet. Du får möjlighet att ingå i ett team och arbeta tillsammans med erfarna och trevliga medarbetare.  

Vår målgrupp

Hemtjänstinsatser kan beviljas till personer som har svårigheter att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder. 

I Kumla består hemtjänsten av:

Centrumgruppen, Fylstagruppen, Kumlagruppen, Yttergruppen och Nattpatrullen. Här kan man cykla inom centrala kumla och köra bil till de grupper som ligger en bit utanför centrum.

Vård och Omsorgsboende

Så här arbetar vi på vård- och omsorgsboenden: 

Vi arbetar i team, i teamet ingår undersköterska, vårdbiträde, specialistundersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef. 

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att möta våra hyresgäster utifrån sina enskilda behov, det kan innebära nära omvårdnad, städ, tvätt och att bidra till en meningsfull vardag, till exempel att ta promenader och fikastunder med goda samtal i våra vackra utemiljöer. 

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg som vikarie här så du kommer att få introduktion och inskolning på en enhet till att börja med och din handledare kommer att vara trygg i sin roll. 

Vår målgrupp: 

Vård- och omsorgsboende kan beviljas för personer som har behov av tillsyn, vård och omsorg dygnet runt och dessa behov inte kan tillgodoses i hemmet med insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel. 

 

Våra verksamheter inom vård- och omsorgsboenden:

Akvarellen

Kumlas Akademiska vård- och omsorgsboende.

Boendet öppnade 2017 så allt känns väldigt nytt och fräscht. Allt ligger i ett plan med generösa ytor och moderna lösningar. Akvarellen är ett boende med 60 hyreslägenheter. Akvarellen ligger centralt beläget i Kumla, med närhet till både buss och tåg.

Alla som bor här har en demensdiagnos.

Sannahed

Bataljonen & Hemgården
Båda boendena ligger i idyllen Sannahed och bedriver vård och omsorg dygnet runt, demensvård på Bataljonen och somatisk vård på Hemgården.

På Bataljonens demensboende är det 18 hyresgäster. Hemgården är ett vård- och omsorgsboende där det bor 19 hyresgäster.

Båda boendena ligger lite ostört i lantlig miljö och har närhet till promenadvägar utan trafik. Likaså är tillgängligheten till utevistelse stor då båda boendena är i ett plan med egna innegårdar.

Den ordinarie personalen arbetar antingen dag, kväll och helg på schema (06:45-21:30), eller natt på schema (21:15-07:00). För att täcka upp frånvaro så har vi behov av både visstidsvikarier och timvikarier. Vi samarbetar och tar stöd av varandras personal, natten schemaläggs på båda boendena.

Körkort är önskvärt för att kunna arbeta hos oss.

Solbacka
Solbacka är ett levande boende där hyresgästerna ska få känna sig trygga och ha en meningsfull vardag tillsammans med andra.Därför söker vi dig som har intresse av att arbeta med vård- och omsorg samtidigt som du får möjlighet att använda dig av dina egna intressen för fysisk aktivitet och social gemenskap. Tex. gymnastik, musik, promenader och fikastunder med goda samtal i vår trädgård.

Solbacka har 58 lägenheter fördelat på 4 enheter, det ligger centralt i Kumla.

SÅ HÄR ANSÖKER DU

Det är viktigt att du läst informationen om våra verksamheter ovan innan du gör din ansökan

Om vi bedömer att du uppfyller våra krav kommer vi att kalla dig till en intervju.

Vi har bara en annons så har du redan sökt här behöver du inte göra det igen.

ANSÖK OM SOMMARJOBB HÄR! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. -

Referenstagning

Vi kommer att ringa personer som du har lämnat som referens där vi frågar om hur du har jobbat på tidigare arbetsplatser. Vi frågar tex. hur du arbetar i grupp, om du kommer i tid, hur ansvarsfull du är och om du haft mycket frånvaro.

Utdrag ur belastningsregistret vid arbete med barn

Om du ska jobba med barn inom LSS-omsorgen kommer vi att kräva ett utdrag ur belastningsregistret.

Löneanspråk - lönesättning

Lönesättningen i Kumla kommun sker enligt kollektivavtal. Man kommer överens om lönen med ansvarig enhetschef.

Anställningsavtal

När alla parter är överens upprättas ett digitalt avtal som man signerar med sitt mobila bank ID både när du jobbar som månadsanställd eller som timanställd.

I ett månadsavtal regleras lön, sysselsättningsgrad, anställningstid.

Ett timavtal löper på tillsvidare.

Schema

Vi använder ett schemaläggningssystem som heter MA (Multi Access). Våra medarbetare kan påverka sitt schema genom att det läggs ett nytt schema var sjätte vecka.

Som sommarvikarie har man begränsad möjlighet att påverka sitt schema.

Timvikarie under sommaren

Inlogg
Jobbar du som timvikarie under sommaren får du inloggningsuppgifter till vårt vikariebokningssytem TC-pool. Du får uppgifterna av enhetschefen. De visar även hur systemet fungerar. Du är själv ansvarig för att det fungerar och måste höra av dig till enhetschefen om det krånglar.

Tillgänglighet
Du som timvikarie MÅSTE lägga dig tillgänglig. Vi vill gärna att du har en god framförhållning och lägger dig tillgänglig flera veckor framåt. Du kan ta bort din tillgänglighet när som helst om du ändrar dig. Lägger man sig inte tillgänglig över en längre tid kommer man kontaktas av arbetsledningen för att stämma av detta.

Bokning
Utifrån din lagda tillgänglighet i TC pool kommer vi att boka dig direkt. Bokningen sköts av den verksamheten du jobbar i. Du får ett sms vid bokningen och ska infinna dig på arbetsplatsen denna tid.

Introduktion på arbetsplatsen

Tillsammans med din enhetschef bokar du en individuell introduktion på aktuell arbetsplats. I introduktionen ingår det några bredvidgångar samt genomgång av verksamhetsspecifika rutiner.

Utbildningar

Under din introduktion kommer du få göra några utbildningar

 • Webbutbildning - grundutbildning läkemedel och hygien
  • Efter genomfört godkänt test bokas tid med sjuksköterskan för en genomgång samt delegering. Delegeringen signerar du i Lifecare
 • Webbutbildning - IT-informationssäkerhet
 • Webbutbildning i Dokumentation
 • Webbutbildning BAS introduktion
 • Lyftkörkort och manuella förflyttningar

Oplanerad frånvaro

Vid oplanerad frånvaro (sjukdom, Vård av barn) har du som medarbetare en skyldighet att ringa till din arbetsplats och även informera din enhetschef.

När du är timvikarie, tänk på att ta bort din tillgänglighet under din frånvaro (annars blir du bokad).

Du förväntas även att ha en god dialog med verksamheten gällande din återgång till arbetet.

Din löneutbetalning

Din lön betalas ut den 27 varje månad när du är månadsanställd

Vid timanställning:

får du din lön utbetalat månaden efter. I TC pool kan du bevaka själv att dina timmar stämmer. Timmarna från TC-pool förs över till vårt lönesystem där löneberäkningen sker, inkl obekväm arbetstid.

I Kumla kommun skickas lönespecifikationen inte ut per post. Om du vill ha ett lönebesked kan du ansluta dig till e-lönebesked. Tjänsten kan utnyttjas av alla oavsett vilken bank du har.

Du som har Internetbank i Swedbank/Sparbanken

 • Logga in på Internetbanken
 • Sätt markören på "Startsida" och välj "Elektroniska dokument"
 • Anslut dig genom att välja på "Anmälan/Avanmälan e-lönebesked" under rubriken "Information".
 • Anmälan kan även göras om du vill ha ett meddelande via SMS att du fått ett nytt elönebesked.
 • Detta görs genom att du registrerar ditt mobilnummer via "Startsida", "Egna inställningar" och "Kontaktuppgifter" respektive "Bevaka ärenden".

Du som har Nordeas Internettjänst

 • Logga in i bankens Internettjänst. Observera att du måste ha tillvalet Betalningar.
 • Sätt markören på "Konton" och välj "e-lönespecifikation"
 • Anslut dig genom att välja "Anmälan", signera på vanligt sätt och klicka OK.

Du som får din lön insatt på konto i annan bank (Internetbank krävs inte)

Vid frågor om din lön kontakta löneenheten via kommunens servicecenter

Saknar du information på denna sida?Skriv in din epostadress.