Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Resor och transporter

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig eller åka buss på egen hand, då kan du ansöka om färdtjänst.

Tåg

Färdtjänst

Kumla kommun har överlämnat handläggningen och ansvaret för färdtjänstresor till Länstrafiken i Örebro län AB.

Du hittar mer information om färdtjänst via länken här nedanför.

Parkeringstillstånd

Om du har ett omfattande funktionshinder, vilket leder till att du har svårt för att förflytta dig till fots och därför måste parkera nära målpunkten, kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Du hittar mer information om parkeringstillstånd via länken här nedanför.