Rapportering händelser från socialförvaltningen

Här rapporterar socialförvaltningens personal in händelser som de uppmärksammar i kommunen.

Händelser som ska rapporteras in är tex skadegörelse, anlagda bränder, hot och våld, oroligheter vid evenemang och otrygga platser.

Syftet med detta är att kartlägga utsatta platser i kommunen så att vi kan styra våra resurser så att dessa platser blir prioriterade av både polis, räddningstjänst och kommunens personal.

Inrapporterande verksamhet:
Inrapporterande verksamhet:

Tid på dygnet * (obligatorisk)
Tid på dygnetVilket område har händelsen ägt rum?
Vilket område har händelsen ägt rum?
Vilken sorts händelse har inträffat? * (obligatorisk)
Vilken sorts händelse har inträffat?


Är händelsen polisanmäld? * (obligatorisk)
Är händelsen polisanmäld?


Har ni gjort en åtgärd? * (obligatorisk)
Har ni gjort en åtgärd?