Personligt ombud

Ibland kan det vara skönt att ha någon vid sin sida och då kan ett personligt ombud vara den rätta.

I Kumla har du möjlighet att få ett personligt ombud. De personliga ombuden vänder sig till dig med psykisk sjukdomshistoria som är i behov av stöd och service.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • att ge råd och stöd
  • hjälpa till med kontakter med olika myndigheter
  • se till att du får del av den vård och service som du har rätt till

Att anlita ett personligt ombud

Tillsammans kommer vi överrens om en tid som passar dig för en träff. Det är viktigt att det är din egen önskan att söka vårt stöd, men du kan även be någon annan kontakta oss.

Vi träffas ett par gånger och gör tillsammans upp en handlingsplan utifrån ditt eget behov av hjälp och stöd. När uppdraget är slutfört avslutas kontakten. Du kan givetvis söka hjälp och stöd av oss igen.

Vi arbetar fristående från myndigheter på ditt uppdrag. Det är du själv som bestämmer vad som ska göras. Vår service är kostnadsfri.

Välkommen att kontakta oss!