Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Psykisk ohälsa

Vi erbjuder stöd till personer med långvarig psykisk ohälsa. Det gäller personer med så stora svårigheter att det påverkar det dagliga livet.Öppenvårdsenheten Vuxna bedriver även boendestöd till personer med missbruksproblematik och till personer som står utanför ordinarie bostadsmarknad.

Ledsen kille

Stöd från Öppenvårdsenheten vuxna kan man få efter att en handläggare har utrett och fattat beslut om att man är berättigad till insatser. Alla som är över 18 år har rätt att ansöka om stöd och det gör man genom att kontakta kommunens servicecenter.

Kommunen ansvarar för att personer med psykiska funktionsnedsättningar erbjuds:

  • stöd för att kunna leva självständigt och under goda förhållanden
  • stöd till fritids- och vardagsaktiviteter samt utbildning och praktik
  • stöd till fungerande boende och ekonomi
  • stöd i föräldraskapets vardagliga funktioner inklusive föräldrastödsutbildning

Öppenvårdsenheten Vuxnas verksamhet i Kumla kommun kännetecknas av stöd i vardagens alla moment. Stödet ska ges där det gör som mest nytta.

7 av 9 gillar detta