Missbruk och våld

Hos oss på ekonomi- och vuxenenheten kan personer med beroendeproblematik få hjälp av kommunens missbrukshandläggare. Vi arbetar aktivt för att den enskilde ska få den hjälp och vård han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk. Handläggare hjälper även till med alternativa boendelösningar med boendestöd där så behövs.

Öppenvårdsverksamheten Stegen

Kumla kommun driver också öppenvårdsverksamheten Stegen tillsammans med Hallsbergs kommun. Här arbetar drogterapeuter och familjebehandlare.

Stegen hjälper människor med beroendeproblematik enskilt eller via familjebehandling tillsammans med anhöriga.

Du kan få vara anonym och det kostar inget för dig som bor inom Hallsberg eller Kumla kommuner. Hos oss finns möjlighet till enskilda samtal, kartläggning, bedömning och strukturerad behandling i öppenvård.

Stämmer följande in på dig så kan du få hjälp på Stegen:

  • Har du problem med alkohol, narkotika, mediciner och/eller spel om pengar i kombination med substansmissbruk?
  • Känner du någon som har problem med alkohol, narkotika, mediciner och/eller spel om pengar i kombination med substansmissbruk?
  • Har du växt upp med missbruk eller är i den situationen nu?
  • Vill du eller din arbetsplats få information om missbruk - beroendeproblematik?