SFI, Svenska för invandrare


 Vad är SFI (svenska för invandrare)?

Svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. SFI är en del av kommunal vuxenutbildning (komvux).

SFI består av tre studievägar 1, 2 och 3.                                                            Studieväg 1, som börjar med kurs A, vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund.                                                                                

Studieväg 3, som börjar med kurs C, vänder sig till dem som har studerat vid universitet och är vana att studera.                                                                           Övriga går studieväg 2, som börjar med kurs B.

Du får låna böcker, men du kan inte få lån eller bidrag från CSN när du läser på SFI. Om du läser på heltid räknas det som heltidsstudier, alltså 40 timmar i veckan. I Kumla har vi just nu 6 olika grupper. Varje grupp har lektioner fyra förmiddagar (kl.8.00-11.50) och en eftermiddag (kl.13.00-16.40), övrig tid studerar du på egen hand.

Vem får studera på SFI?

Du ska vara folkbokförd i Kumla kommun.                                                                     Du får studera på SFI om du är över 16 år och saknar grundläggande kunskaper i svenska. (Om du ännu inte har fyllt 20 år har du rätt att studera på JN-gymnasiet i Kumla, kontakta studie- och yrkesvägledare.)

Intag för invandrare är var tredje vecka efter kontakt med lärare. Vill du eller någon du känner börja studera på SFI är du välkommen att kontakta oss.


Kontakta oss

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Kontaktuppgifter

Eva Englund

019-58 80 48

eva.englund@vux.kumla.se

Åsa Andersson

019-58 80 48

asa.andersson@vux.kumla.se

Roiwaida Yassine

019-58 80 48

roiwaida.yassine@vux.kumla.se

Fredrik Åström

019-58 80 48

fredrik.astrom@vux.kumla.se

Ingela Hellqvist

019-58 80 48

ingela.hellqvist@vux.kumla.se

Anna-Lena Köpberg

019-58 80 48

anna-lena.kopberg@vux.kumla.se

Hala Dagrouj

019-58 80 48

hala.dahrouj@jn.kumla.se