Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Flyktingmottagande i Kumla

Kumla kommun har en avsiktsförklaring att ta emot människor som är på flykt. Sedan många år tillbaka har kommunen skapat kapacitet och mottagning för en god introduktion i samhället.

Kumla kommun erbjuder service till alla nyanlända genom vår Integrationsenhet. Behöver du stöd och vägledning är du välkommen på våra öppettider:

  • Onsdagar 13.00-15.00
  • Fredagar 13.00-15.00

Adress: Kyrkogatan 45, 692 80 Kumla

På vår drop-in mottagning kan du bland annat få hjälp med:

  • Myndighetskontakter
  • Ansökan om hemutrustningslån
  • Socialt stöd och vägledning
  • Samhällsinformation
  • Blanketthantering
  • Stöd och råd i andra frågor som rör etablering samt introduktion

 

Som kommun ansvarar vi för ensamkommande barn och ungdomar som kommer hit.

Ensamkommande barn
Kumla kommun tar emot ensamkommande barn och unga som bor kvar i Kumla, men också de som stannar en kortare tid här i avvaktan på att en annan kommun kan ta emot dem. Ankomstboendet är det första boendet för ensamkommande barn, där de får en plats direkt när de kommer till Sverige.

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företrä­da barnet i Sverige.

Samverkan mellan myndigheter

Vi i Kumla kommun samverkar även med andra aktörer så som Länsstyrelsen, Migrationsverket, Region Örebro och de andra kommunerna i regionen kring många praktiska frågor som ska samordnas.

Mer information om flyktingmottagandet

Migrationsverket har ansvaret för mottagandet av de personer som söker asyl. Mer information om de processer som mottagandet innebär finns att läsa på Migrationsverkets hemsida.

Länsstyrelsen Örebro län har samlad information om flyktingsituationen från myndigheter och andra kommuner.