Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Flyktingmottagande i Kumla

Migrationsverket har uppmanat alla kommuner att vara i beredskap för att ta emot människor på flykt och i Kumla är vi redo för att hjälpa till.

Som kommun ansvarar vi för ensamkommande barn och ungdomar som kommer hit. Vi har också det sociala ansvaret för de vuxna asylsökande som kommer till Kumla.

Vad gör Kumla kommun just nu?

Ensamkommande barn
Kumla kommun tar emot ensamkommande barn och unga som bor kvar i Kumla, men också de som stannar en kortare tid här i avvaktan på att en annan kommun kan ta emot dem. Ankomstboendet är det första boendet för ensamkommande barn, där de får en plats direkt när de kommer till Sverige.

Vi har i dagsläget en hög belasning vad gäller ensamkommande barn. Vi har två boenden öppna för ensamkommande barn och vi arbetar för att starta upp ytterligare ett HVB-boende (hem för vård eller boende) i kommunens regi.

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företrä­da barnet i Sverige.

Asylsökande

Migrationsverket har uppmanat alla kommuner att vara i beredskap för att ta emot människor på flykt. Vi i Kumla har påbörjat denna inventering och kan i dagsläget erbjuda ett 30-tal platser, men vi arbetar vidare med att hitta ytterligare lokaler.

Samverkan mellan myndigheter

Vi i Kumla kommun samverkar även med andra aktörer så som Länsstyrelsen, Migrationsverket, Region Örebro och de andra kommunerna i regionen kring många praktiska frågor som ska samordnas.

Mer information om flyktingmottagandet

Migrationsverket har ansvaret för mottagandet av de personer som söker asyl. Mer information om de processer som mottagandet innebär finns att läsa på Migrationsverkets hemsida.

Länsstyrelsen Örebro län har samlad information om flyktingsituationen från myndigheter och andra kommuner.