Information för medarbetare som är timanställda inom socialförvaltningen

Här finns all information för medarbetare som är timanställda inom följande verksamheter:

 • LSS-omsorgen
 • Vård och omsorgsboende
 • Hemtjänsten

Ansökan om arbete som vikarie

I stort sett är vi alltid i behov av att rekrytera nya timvikarier.

Du ansöker våra annonser på Platsbanken, där det finns en länk till vårt digitala rekryteringssystem "Visma Recruit". En översikt om lediga jobb finns även på kumla.se.

Om du har frågor gällande ansökningsförfarandet hör gärna av dig via epost till bemanningensoc@kumla.se. Inga ansökningar tas emot på denna mejl.

Du kan också ringa via kommunens servicecenter och låta koppla dig till bemanningsassistenterna på KVUT (Kvalitets- och utvecklingsenheten).

Intervju

Om vi bedömer att du uppfyller våra krav kommer vi att kalla dig till en intervju. Där kommer du att möta en enhetschef. På en intervju berättar vi om våra verksamheter och du berättar om din bakgrund och varför du har sökt jobbet. En intervju tar mellan 30 och 60 min.

Referenstagning

Vi kommer att ringa personer som du har lämnat som referens där vi frågar om hur du har jobbat på tidigare arbetsplatser. Vi frågar tex. hur du arbetar i grupp, om du kommer i tid, hur ansvarsfull du är och om du haft mycket frånvaro.

Utdrag ur belastningsregistret vid arbete med barn

Om du ska jobba med barn inom LSS-omsorgen kommer vi att kräva ett utdrag ur belastningsregistret.

Löneanspråk - lönesättning

I samband med intervjun har du möjlighet att lämna ett löneanspråk. Lönesättningen i Kumla kommun sker enligt kollektivavtal där man även tar hänsyn till dina tidigare erfarenheter. Det är bra att komma överens om lönen med ansvarig enhetschef.

Anställningsavtal

När alla parter är överens upprättas ett anställningsavtal som timanställd. Ett timavtal löper på tillsvidare. Vi avtalar framförallt din timlön. Som timvikarie blir du anställd i socialförvaltningen. Det innebär att du kan jobba i flera verksamheter tex hemtjänst, VoO boenden och LSS-omsorgen.

Inlogg i TC pool

Du som vikarie kommer att få inloggningsuppgifter till TC pool av bemanningsassistenterna. De visar även hur systemet fungerar. De flesta av våra vikarier är redan inne i TC pool. Du är själv ansvarig för att det fungerar.

Här finns mer information om TC-pool...

Tillgänglighet i TC pool

Du som vikarie är ansvarig att lägga dig tillgänglig. Vi kommer inte längre att ringa för att boka ett pass och förväntar oss att du använder TC pool enligt rutin. Vi vill gärna att du har en god framförhållning och lägger dig tillgänglig flera veckor framåt.

Du kan ta bort din tillgänglighet när som helst om du ändrar dig.

Lägger man sig inte tillgänglig på en tre-månadsperiod kommer du att kontaktas av bemanningsassitenterna. Om vi inte får någon respons kommer du att avslutas som vikarie.

Har du tekniska problem med att lägga dig tillgänglig ta omedelbart kontakt till bemanningsassitenterna.

Bokning via TC pool

Utifrån din lagda tillgänglighet i TC pool och behovet i verksamheten kommer du att direktbokas. Du får ett sms vid bokningen och ska infinna dig på arbetsplatsen denna tid.

Därför är det av yttersta vikt att vi har ditt aktuella mobilnummer. Vid ändring av ditt mobilnummer meddela bemanningsassistenten.

Introduktion som timvikarie

Introduktionen är uppdelad i två delar:

Bemanningsassistenterna går igenom allmänna riktlinjer och rutiner för kumla kommun/ socialförvaltningen. Vikarien bokas även i på aktuella utbildningar.

Tillsammans med din enhetschef bokar du en individuell introduktion på aktuell arbetsplats. I introduktionen ingår det några bredvidgångar samt genomgång av verksamhetsspecifika rutiner.

Länk till checklistan för din introduktion

Viktiga rutiner och riktlinjer

 För att verksamheten ska hålla en hög och jämn kvalitet genomförs arbetet utifrån ett bestämt arbetssätt. I våra rutiner och riktlinjer finns vårt arbetssätt beskrivet; vad som ska göras, när, hur och av vem det ska göras.

Klicka här för att läsa mera om våra rutiner...

Medarbetarskap - ditt ansvar

Som medarbetare i Kumla kommun har du vissa rättigheter och skyldigheter.

Medarbetarskap kan definieras på flera olika sätt men bygger på individens förutsättningar, vilja och förmåga att se helheten och ta det ansvar som krävs för att på bästa sätt bidra till verksamhetens resultat.

Som medarbetare i Kumla kommun förväntas vi arbeta efter detta för att skapa ett bra arbetsklimat för oss själva och andra runt omkring oss men också för att skapa en bra verksamhet för våra medborgare.

Läs mer om medarbetarskapet...länk till annan webbplats

Ledarskap - din chefs ansvar

Cheferna i Kumla kommun är ambassadörer för kommunen och en viktig​ del i arbetet med att få Kumla att framstå som en attraktiv arbetsgivare.

Chefen har personal- budget- och arbetsmiljöansvar, visar respekt för medarbetarna och bidrar till öppenhet och dialog på arbetsplatsen.

Din chef kommer att stötta dig under din introduktionstid och finns för att handleda och stötta dig under din anställning.

Du kan alltid höra av dig till din chef!

Anmälan vid oplanerad frånvaro

Vid oplanerad frånvaro (sjukdom, Vård av barn) har du som medarbetare en skyldighet att ringa till din arbetsplats och även informera din arbetsgivare.

Tänk på att ta bort din tillgänglighet under din frånvaro (annars blir du bokad).

Du förväntas även att ha en god dialog med verksamheten gällande din återgång till arbetet.

Det kan finnas lokala rutiner på din arbetsplats gällande anmälan av frånvaro. Det är du som är ansvarig att ta reda på dem.

Friskanmälan

 1. Ring arbetsplats- och chef och meddela när du åter kan vara i arbete, senast kl 12:00 dagen före återgång i arbete.
 2. Vid helgarbete ring/meddela chef senast torsdag kl: 12:00 och stäm av inför kommande helgpass.
 3. Det krävs ett läkarintyg efter 7 kalenderdagar som ska lämnas till chef.

Din löneutbetalning

Din lön betalas ut den 27 varje månad på följande sätt:

Utifrån dina bokningar får du din lön utbetalat månaden efter. Du behöver inte längre skriva en timrapport (gäller inte PAN-jour). I TC pool kan du bevaka själv att dina timmar stämmer. Timmarna från TC pool förs över till vårt lönesystem där löneberäkningen sker, inkl obekväm arbetstid.

I Kumla kommun skickas lönespecifikationen inte ut per post. Om du vill ha ett lönebesked kan du ansluta dig till e-lönebesked. Ett e-lönebesked innehåller alla de delar som i dag finns i det utskrivna lönebeskedet. Tjänsten kan utnyttjas av alla oavsett vilken bank du har.

Du som har Internetbank i Swedbank/Sparbanken

 • Logga in på Internetbanken
 • Sätt markören på "Startsida" och välj "Elektroniska dokument"
 • Anslut dig genom att välja på "Anmälan/Avanmälan e-lönebesked" under rubriken "Information".
 • Anmälan kan även göras om du vill ha ett meddelande via SMS att du fått ett nytt elönebesked.
 • Detta görs genom att du registrerar ditt mobilnummer via "Startsida", "Egna inställningar" och "Kontaktuppgifter" respektive "Bevaka ärenden".

Du som har Nordeas Internettjänst

 • Logga in i bankens Internettjänst. Observera att du måste ha tillvalet Betalningar.
 • Sätt markören på "Konton" och välj "e-lönespecifikation"
 • Anslut dig genom att välja "Anmälan", signera på vanligt sätt och klicka OK.

Du som får din lön insatt på konto i annan bank (Internetbank krävs inte)

 • Logga in på swedbank.se/edokumentlänk till annan webbplats
 • Inloggning gör du med hjälp av e-legitimation
 • Anslut dig genom att välja "Anmälan".

Vid frågor om din lön kontakta löneenheten via kommunens servicecenter

Klagomål och synpunkter

Vi vill alltid bli liite bättre och därför är din åsikt viktigt för oss. Du kan lämna dina synpunkter om våra verksamheter till din enhetschef, till verksamhets- eller socialchef.

Uppföljning av ditt arbete som vikarie

Hör av dig till din enhetschef om du vill ha feedback på ditt arbete som medarbetare.

Feedback om sidans innehållSkriv in din epostadress.