Hjälp i hemmet

Många har en önskan om att kunna bo kvar hemma i sin egen bostad så länge som möjligt och vårt mål är att hjälpa dig så att du kan bo kvar och känna dig trygg i ditt hem även när du behöver vård och omsorg.

Vem kan få hemtjänst?

Personer som har svårigheter att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder kan få beviljat hemtjänstinsatser.

Kontakta oss och tala med en biståndshandläggare, de utreder om du kan få hemtjänst. Du kan också ansöka om hemtjänst via vår e-tjänst eller kontakta kommunens servicecenter.

All hemtjänst i Kumla utförs av kommunen, man kan alltså inte välja privata företag som utförare av hemtjänst.

Vård och omsorg

Inom vård och omsorg har vi i Kumla olika former av stöd för våra medborgare – insatser från hemtjänsten i det ordinära boendet, lägenheter i vård- och omsorgsboenden, korttidsplats på vård- och omsorgsboende, dagvård/verksamhet.

Hemtjänsten

All hemtjänst i Kumla utförs av kommunen.

Kontakta våra biståndshandläggare för att ansöka eller veta mer om hemtjänst. Efter ansökan om hemtjänst så gör biståndshandläggaren en utredning av behoven, enligt socialtjänstlagen. Därefter fattar biståndshandläggaren beslut om vilken hjälp man får i form av insatser. Det man kan få hjälp med är uppdelat i service och omvårdnad.

För dig som behöver stöd i ditt hem för att klara din vardag har vi i Kumla olika insatser från hemtjänsten, t.ex. personlig omvårdnad, stöd vid måltider och trygghetslarm. Toalettbesök, dusch och på/avklädning är exempel på personlig omvårdnad.

Hemservice

Serviceinsatser som utförs av vårt hemserviceteam avser praktisk hjälp med hemmets skötsel som städ, tvätt och inköp.

Läs mer om hemservice här...


Dagvård/Aktivitetsgrupper

Inom kommunen finns också dagvård med olika inriktning – aktivitetsgrupper samt demensdagvård.

Aktivitetsgrupp för olika grupper

Möjlighet till social samvaro och möten utanför det egna hemmet (tidigare social dagvård).

Demensdagvård

Det finns också en dagvård för personer med demenssjukdom på Kungsgården, mer information kan fås av ansvarig enhetschef på Kungsgården.