Värdighetsgaranti

Vår värdighetsgaranti är ett löfte som utlovar någonting utöver vad den enskilde redan har rätt till enligt gällande lag.

Socialförvaltningen inför lokala värdighetsgarantier inom Vård- och omsorg från 1 maj 2015

Bakgrund

1 januari 2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen. Syftet med värdegrunden är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska prägla allt arbete inom vård och omsorg. Målet är en värdegrund med fokus att förbättra, bibehålla eller kompensera livsvillkoren för den enskilde.

Värdighetsgaranti

Värdighetsgaranti är ett löfte som utlovar någonting utöver vad den enskilde redan har rätt till enligt gällande lag.

Lokala värdighetsgarantier ska tydliggöra för den enskilde vad han eller hon kan förvänta sig av kommunen.

Hemtjänsten

Vi garanterar att:

  • personalen alltid bär namnskyltar och kan visa legitimation på begäran
  • du erbjuds en fallriskbedömning i samband med att ditt trygghetslarm blir installerat
  • du inom 1 vecka får en presentation av dina kontaktansvariga  och hur du får kontakt med dem
  • du blir meddelad om en serviceinsats blir försenad eller flyttad, enl. din genomförandeplan. Gäller insatserna städning, tvätt, aktivering, inköp, bank- och postärenden, matdistribution, avlösning i hemmet.

Synpunkter

Vi vill veta hur du upplever att vi inom hemtjänsten infriar våra garantier. Det du berättar för oss kommer leda till att vi framför dina synpunkter till verksamheten och har vi inte infriat det vi garanterat så utreder vi vad som hänt samt ser till att vi uppfyller garantin. 

Projektledare Yvonne Sandström nås via kommunens servicecenter.