Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Vad de äldre tycker om hemtjänsten

Varje år undersöker Socialstyrelsen kvaliteten på äldreomsorgen i Sverige.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

En enkät med posten

Från mitten av mars får cirka 220 000 äldre personer enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Resultatet viktigt så att vi kan bli bättre

Med den här undersökningen får vi en bild av vad äldre tycker är bra eller dåligt med sin nuvarande vård och omsorg. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän och är en del av grunden i utvecklingsarbetet.

Hur resultatet redovisas

Resultatet publiceras på Socialstyrelsens webbplats i oktober 2018.

Exempel ur 2018 års resultat

Tidigare årens resultat kan du titta på längst ner på den här sidan.

Till exempel 83% av de som besvarade enkäten anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål (jfr 2017 81%).

2018 års resultat visar att 96% av de som besvarade enkäten tyckte att de får bra bemötande från personalen (jfr 2017 97%).