Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är till för att du ska kunna känna trygghet i att du kan påkalla hjälp vid en akut situation i hemmet.

Trygghetslarm är en tjänst som beviljas av biståndshandläggare.

Ansökan kan du enkelt göra via vår e-tjänst eller kontakta kommuns servicecenter.