Tillsyn via webb

För dig som behöver tillsyn under dagen eller vill sova på natten utan att bli störd 

Kamera som används för tillsyn inom hemtjänsten

Sover du oroligt, är lättväckt eller helt enkelt inte vill ha fysisk tillsyn? - då kan Tillsyn via webb vara ett alternativ eller komplement till din ordinarie tillsyn.

Är Tillsyn via webb något för dig?

Insatsen Tillsyn via webb är bra för dig som blir orolig av besök i ditt hem, är lättväckt eller inte vill bli störd. För många är det också en fråga om integritet, till exempel att inte behöva få besök av personal i ditt hem under natten när du sover.

Insatsen kan också vara fördelaktig för dig med minnesproblematik, som inte känner igen ansikten lika bra och blir nervös eller orolig av främmande människor i ditt hem.

Lugn och trygg tillsyn

Många personer med behov av tillsyn vill inte ha fysisk tillsyn, framförallt inte på natten. För dessa personer har Tillsyn via webb visat sig vara ett efterlängtat alternativ för en lugn, skön och trygg hemmamiljö.

Tillsyn via webb - så här går det till

Tillsyn via webb ska ses som ett alternativ eller komplement till din fysiska tillsyn. Det är en ”titt-in” tillsyn via webbkamera i ca 20-30 sekunder, ungefär som ett fysiskt tillsynsbesök. Kameran är som ett digitalt fönster, det skapas inget bild-, ljud- eller filmmaterial, det enda som finns är loggtider för när, hur länge och vem som har gjort tillsynen.

Tillsyn via webb i Kumla utförs av vårdpersonal som har behörighet att göra tillsyn. Behörigheten styrs av en personlig inloggningskod som fås efter att berörd personal genomfört en obligatorisk utbildning. Du kommer tillsammans med vår personal överens om vart kameran ska sitta.

För dig som har fått biståndsbeslut om tillsyn, finns möjligheten att välja att få denna utförd via kamera istället för fysiskt tillsynsbesök. Tillsynen görs endast vid de tidsintervaller som framkommer i din genomförandeplan. Övrig tid kommer kameran inte användas.

Du och vår personal kommer överens om åtgärder i händelse av att det inte ser ut som det ska hemma hos dig vid tillsynen, t.ex. om du inte ligger i sängen på natten. Skulle vår personal upptäcka eventuella problem med kameran görs alltid ett fysiskt besök

Kameran - så här ser den ut

Kameran är liten och smidig och det enda som behöver finnas i din bostad är en elkontakt och en hylla eller liknande att fästa kameran på. Routern placerar man i fönstret, exempelvis bakom en gardin. Estetik och omsorg om ditt hem är viktigt när kameran ska monteras. Det är en enkel installation som sköts av utbildad personal.

Kameran är endast aktiv när tillsyn ska utföras i enlighet med din
genomförandeplan. Övrig tid, när tillsyn inte utförs, är kameran helt avstängd.
Du behöver inte ha något ljus tänt, kameran fungerar både dag och natt
– även i totalt mörker.