Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

För dig som är god man eller förvaltare

Förteckning

Från den dag du förordnats som god man/förvaltare ska du inom två månader inkomma med en förteckning över din huvudmans tillgångar och skulder.

Årsräkning/sluträkning

Du som god man/förvaltare är enligt lag skydig att lämna redovisning avseende föregående års förvaltning av din huvudmans tillgångar. Redovisningen ska vara överförmyndarnämnden tillhanda före 1 mars varje år.

När ditt uppdrag upphör ska du inom en månad lämna sluträkning till överförmyndarnämnden. Sluträkningen ska avse perioden 1 januari aktuellt år fram till den dag uppdraget upphörde.

Om förteckning, årsräkning eller sluträkning inte inkommer i tid kan du föreläggas vid vite, att inkomma med den efterfrågade handlingen.

Det finns nu möjlighet att från och med redovisningsår 2020 börja använda E-wärna som ger dig möjlighet att föra kassabok digitalt som sedan genererar en årsräkning. Års/sluträkning tillsammans med verifikationer och redogörelse kan därmed lämnas in till överförmyndarnämnden digitalt.

Nedan finns en länk till E-wärna där du kan logga in med e-id/BankID. Det går bra att börja föra kassabok redan idag för 2020 för den som vill det. Handbok för E-wärna hittar du längst ned på sidan under "Relaterad information".

https://ewarna.kumla.se/länk till annan webbplats

Årsräkningsutbildning - se vår digitala guide här nedanför

Här nedanför kan du steg för steg gå vår redovisningsutbildning. Kom ihåg att när ett avsnitt är avklarat måste du klicka dig fram till nästa, via den pilen som är till höger, och sen trycka på playknappen i mitten av bilden.

För att se hela guiden löpande, klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överförmyndarnämndens samtycke

Vissa åtgärder som du vidtar för din huvudmans räkning kräver överförmyndarnämndens samtycke. Exempelvis:

  • Ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto.
  • Köpa eller sälja fastighet/bostadsrätt.
  • Vissa typer av placeringar, exempelvis köpa aktier eller kapitalförsäkringar.
  • Arvskifte när din huvudman är delägare i ett dödsbo.

Gåvoförbud

Som god man/förvaltare är det förbjudet att ge bort huvudmannens egendom. Mer information om detta finner du i handboken nedan.

Begäran om entledigande

Om du vill avsluta ditt uppdrag som god man/förvaltare ska du lämna en skriftlig begäran om entledigande. Tänk på att du kvarstår i ditt uppdrag till dess att överförmyndarnämnden hittat en ersättare.