Aktuellt

Bild på överförmyndarhandläggare

Välkommen på julfika

Sydnärkes överförmyndarkansli bjuder återigen in till julfika för att tacka för året som gått.

Som ni alla vet har kansliet ett stort behov av nya gode män. Vi försöker rekrytera på olika sätt men vi vet att de som bäst kan hjälpa oss är ni som själva har erfarenhet av att vara god man. Ta därför gärna med er en vän som är intresserad.

Equmeniakyrkan, Trädgårdsgatan 7, 694 31 Hallsberg.

Torsdag 12 december kl. 17.00-19.00

Du kan anmäla dig/er till overformyndaren@kumla.se eller ringa till oss på kansliet.

Vi vill ha din anmälan senast 2 december.

Fler gode män och förvaltare sökes

Vi behöver alltid fler ställföreträdare. Just nu är behovet särskilt stort till uppdrag som avser personer med psykisk ohälsa och missbruk. Du som vill göra en insats för en medmänniska är välkommen att lämna din intresseanmälan. Om du vill veta mer om vad uppdraget innebär kan du läsa mer här på hemsidan eller kontakta oss på överförmyndarkansliet.

Unga penningmålvakter

Antalet ungdomar och unga vuxna som agerar penningmålvakter har ökat kraftigt de senaste åren. Mer om detta kan du läsa i ett informationsbrev från Polisen som du hittar längst ned på denna sida under "Relaterad information".

Bostadstillägg

Många pensionärer går idag miste om bostadstillägg trots att de har rätt till det. Klicka här för att beräkna om din huvudman kan ha rätt till bostadstillägg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HärPDF kan du läsa mer om vem som kan ansöka och hur man går tillväga.

Handikappersättning blir merkostnadsersättning

Från och med 1 januari 2019 införs merkostnadsersättning som på sikt kommer att ersätta handikappersättning. Det är dock viktigt att veta att ersättningen inte försvinner 1 januari för den som har handikappersättning idag, den övergår inte heller automatiskt i merkostnadsersättning.

Läs mer om merkostnadsersättning på Försäkringskassans hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster