Aktuellt

Bild på överförmyndarhandläggare

Kontrolluppgifter från försäkringskassan m.fl.

Som många av er säkert redan upptäckt så har försäkringskassan, pensionsmyndigheten m.fl. slutat att skicka ut kontrolluppgiftervid årets slut eftersom de numer redovisar dessa uppgifter månadsvis till Skatteverket. De huvudmän som har eget bank-id kan komma åt uppgifterna genom att logga in på "mina sidor" hos Skatteverket.

I dagsläget kan man som god man eller förvaltare inte logga in på "Mina sidor" för sin huvudmans räkning. Det gäller både hos Försäkringskassan och hos Skatteverket. Du behöver därför spara de utbetalningsbesked eller årsbesked som skickas ut till dig eller din huvudman för att kunna redovisa rätt uppgifter till Överförmyndarnämnden.

Fler gode män och förvaltare sökes

Vi behöver alltid fler ställföreträdare. Just nu är behovet särskilt stort till uppdrag som avser personer med psykisk ohälsa och missbruk. Du som vill göra en insats för en medmänniska är välkommen att lämna din intresseanmälan. Om du vill veta mer om vad uppdraget innebär kan du läsa mer här på hemsidan eller kontakta oss på överförmyndarkansliet.

Unga penningmålvakter

Antalet ungdomar och unga vuxna som agerar penningmålvakter har ökat kraftigt de senaste åren. Mer om detta kan du läsa i ett informationsbrev från Polisen som du hittar längst ned på denna sida under "Relaterad information".

Bostadstillägg

Många pensionärer går idag miste om bostadstillägg trots att de har rätt till det. Klicka här för att beräkna om din huvudman kan ha rätt till bostadstillägg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HärPDF kan du läsa mer om vem som kan ansöka och hur man går tillväga.

Handikappersättning blir merkostnadsersättning

Från och med 1 januari 2019 införs merkostnadsersättning som på sikt kommer att ersätta handikappersättning. Det är dock viktigt att veta att ersättningen inte försvinner 1 januari för den som har handikappersättning idag, den övergår inte heller automatiskt i merkostnadsersättning.

Läs mer om merkostnadsersättning på Försäkringskassans hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster