Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Aktuellt

Bild på överförmyndarhandläggare

Utbildning i e-wärna skjuts upp tills vidare

Överförmyndaren genomförde i februari en utbildning i e-wärna, ett digitalt verktyg för ställföreträdare att löpande föra kassabok och sedan kunna lämna in årsräkning och verifikationer digitalt. Vid utbildningstillfället i februari tvingades vi av utrymmesskäl begränsa antalet deltagare och alla som önskade delta kunde därför inte vara med.

Tanken hos överförmyndaren var att fler utbildningar i e-wärna skulle komma att hållas under våren 2020. På grund av covid -19 - coronaviruset har överförmyndaren nu beslutat att tills vidare skjuta på kommande utbildningar.

Som ställföreträdare är ni förstås välkomna att höra av er till oss om frågor kring e-wärna, 019-58 80 00 eller overformyndaren@kumla.se. Vi återkommer när vi har besked om när utbildningarna kan genomföras.

Hur påverkar risken för Covid-19 uppdraget som ställföreträdare?

Huvudmannens bästa är grunden för alla uppdrag som ställföreträdare och även för överförmyndarens tillsyn.

Överförmyndaren har full förståelse för att du som god man eller förvaltare inte kan besöka din huvudman en gång per månad på grund av besöksrestriktioner och rekommendationer som syftar till att förhindra smittspridning. Däremot är det självklart viktigt att ha löpande kontakt till exempel per telefon i den mån det går.

Kontrolluppgifter från försäkringskassan med flera

Som många av er säkert redan upptäckt så har försäkringskassan, pensionsmyndigheten med flera slutat att skicka ut kontrolluppgiftervid årets slut eftersom de numer redovisar dessa uppgifter månadsvis till Skatteverket. De huvudmän som har eget bank-id kan komma åt uppgifterna genom att logga in på mina sidor hos Skatteverket.

I dagsläget kan man som god man eller förvaltare inte logga in på "Mina sidor" för sin huvudmans räkning. Det gäller både hos Försäkringskassan och hos Skatteverket. Du behöver därför spara de utbetalningsbesked eller årsbesked som skickas ut till dig eller din huvudman för att kunna redovisa rätt uppgifter till Överförmyndarnämnden.

Fler gode män och förvaltare sökes

Vi behöver alltid fler ställföreträdare. Just nu är behovet särskilt stort till uppdrag som avser personer med psykisk ohälsa och missbruk. Du som vill göra en insats för en medmänniska är välkommen att lämna din intresseanmälan. Om du vill veta mer om vad uppdraget innebär kan du läsa mer här på hemsidan eller kontakta oss på överförmyndarkansliet.

Unga penningmålvakter

Antalet ungdomar och unga vuxna som agerar penningmålvakter har ökat kraftigt de senaste åren. Mer om detta kan du läsa i ett informationsbrev från Polisen som du hittar längst ned på denna sida.

Bostadstillägg

Många pensionärer går idag miste om bostadstillägg trots att de har rätt till det. På Pensionsmyndighetens webbplats kan du beräkna om din huvudman kan ha rätt till bostadstillägg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handikappersättning blir merkostnadsersättning

Från och med 1 januari 2019 införs merkostnadsersättning som på sikt kommer att ersätta handikappersättning. Det är dock viktigt att veta att ersättningen inte försvinner 1 januari för den som har handikappersättning idag, den övergår inte heller automatiskt i merkostnadsersättning.

Läs mer om merkostnadsersättning på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster