Aktuellt

Årsräkning och redogörelse

Nu är det dags att lämna årsräkning och redogörelse för 2018. Blanketter finns längst ner på dennalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sida i den lila rutan. Redovisningen ska vara inlämnad före 1 mars 2019.

Har du problem att få ihop din årsräkning? Titta på vår årsräkningsguide.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bostadstillägg

Många pensionärer går idag miste om bostadstillägg trots att de har rätt till det. Klicka här för att beräkna om din huvudman kan ha rätt till bostadstillägg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HärPDF kan du läsa mer om vem som kan ansöka och hur man går tillväga.

Handikappersättning blir merkostnadsersättning

Från och med 1 januari 2019 införs merkostnadsersättning som på sikt kommer att ersätta handikappersättning. Det är dock viktigt att veta att ersättningen inte försvinner 1 januari för den som har handikappersättning idag, den övergår inte heller automatiskt i merkostnadsersättning.

Läs mer om merkostnadsersättning på Försäkringskassans hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny handläggare på kansliet

Vår nya medarbetare på kansliet heter Joakim Linde och han började 7 januari 2019. Joakim tar över de ärenden som Johan tidigare hade. Se ärendefördelningen under "Kontakta oss".

Fler gode män och förvaltare sökes 

Vi behöver alltid fler ställföreträdare. Just nu är behovet särskilt stort till uppdrag som avser personer med psykisk ohälsa och missbruk. Du som vill göra en insats för en medmänniska är välkommen att lämna din intresseanmälan. Om du vill veta mer om vad uppdraget innebär kan du läsa mer här på hemsidan eller kontakta oss på överförmyndarkansliet.

Observera att det för närvarande inte finns något behov av gode män för ensamkommande barn.