Aktuellt

Fler gode män och förvaltare sökes

Vi behöver alltid fler ställföreträdare. Just nu är behovet särskilt stort till uppdrag som avser personer med psykisk ohälsa och missbruk. Du som vill göra en insats för en medmänniska är välkommen att lämna din intresseanmälan. Om du vill veta mer om vad uppdraget innebär kan du läsa mer här på hemsidan eller kontakta oss på överförmyndarkansliet.

Observera att det för närvarande inte finns något behov av gode män för ensamkommande barn.

Telefontid utgår

Torsdagen den 4 april har vi ingen telefontid på grund av utbildning. Du kan alltid nå oss genom att mejla overformyndaren@kumla.se så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Årsräkning och redogörelse

Vi granskar alla årsräkningar i turordning efter datum årsräkningarna lämnats in. Just nu granskar vi årsräkningar som är inlämnade 6 februari.

Bostadstillägg

Många pensionärer går idag miste om bostadstillägg trots att de har rätt till det. Klicka här för att beräkna om din huvudman kan ha rätt till bostadstillägg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HärPDF kan du läsa mer om vem som kan ansöka och hur man går tillväga.

Handikappersättning blir merkostnadsersättning

Från och med 1 januari 2019 införs merkostnadsersättning som på sikt kommer att ersätta handikappersättning. Det är dock viktigt att veta att ersättningen inte försvinner 1 januari för den som har handikappersättning idag, den övergår inte heller automatiskt i merkostnadsersättning.

Läs mer om merkostnadsersättning på Försäkringskassans hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster