Till dig som vill ha stöd

Vad är en ansökan?

En ansökan är när du hör av dig till soc, socialtjänsten, om du eller din familj behöver hjälp eller stöd. Det kan handla om hur du mår, hur du har det hemma, i skolan eller oro för dina föräldrar eller syskon. Det kan också handla att du gör saker som inte är bra för dig, till exempel använder droger.

Om du är osäker på om du vill göra en ansökan, kan du ringa och prata med oss utan att säga ditt namn.

Hur ansöker jag om stöd?

Du kan ringa till vårt servicecenter på telefon 019-58 80 00 och be om att få kontakt med socialtjänstens familjeenhet. Du berättar för oss vad du behöver hjälp och stöd med eller vad du är orolig för.

Vad händer när jag har?

När du har lämnat in din ansökan till soc inleds en utredning. Du kommer då att få en socialsekreterare som kommer kontakta dig och dina föräldrar.

En utredning innebär att vi kommer att träffa dig och din familj. Det är bra för dig att veta att du får ta med en person som stöd på möten om du känner att du behöver det. Dina föräldrar och du själv måste då säga till socialsekreterare att detta är okej. Vi kanske också tar kontakt med exempelvis din skola eller sjukvård. Vi gör det för att få en större förståelse för din situation. Vi pratar med dig innan vi tar sådana kontakter. När du har kontakt med soc finns något som heter sekretess. Det betyder att ingen förutom du och dina föräldrar, får reda på vad vi pratar om, om du och dina föräldrar inte vill det.

En utredning får ta max fyra månader att göra klar. När den tiden är slut så bestämmer soc tillsammans med din familj om ni behöver stöd. Stöd kan se olika ut, men vanligt är att föräldrar kan behöva hjälp för att bli ännu bättre föräldrar. Den hjälp finns att få hos socialtjänstens familjebehandlare, som jobbar på samma ställe som socialsekreterarna.