Till dig som får eller ska få stöd

Har du frågor om det stöd som du får eller ska få av socialtjänsten så är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta den socialsekreterare som du och dina föräldrar brukar ha kontakt med.

Om du inte minns eller vet vem det är kan du ringa till servicecenter på telefon 019-58 80 00 och bli kopplad till en socialsekreterare på familjeenheten.