Till dig som är orolig för ett barn eller ungdom

Om du är orolig för ett barn eller ungdom kan du höra av dig till oss.

När ska jag lämna en orosanmälan?

Om du är orolig för hur ett barn eller ungdom mår eller har det, kan du höra av dig till oss på soc för att berätta om din oro i en så kallad orosanmälan. Oron kan vara för ett syskon, en vän, granne, klasskamrat eller någon annan du känner till.

När vi på soc fått in din orosanmälan tar vi kontakt med barnet/ungdomen och föräldrarna för att se om de behöver hjälp på något sätt. Du kan välja att säga vem du är eller vara anonym när du berättar om din oro. Tänk på att om du sagt/skrivit ditt namn eller andra personuppgifter är du inte längre anonym. Om du är osäker på om du vill berätta om din oro, kan du ringa soc och prata med oss om hur du kan göra. Du behöver då varken säga ditt namn eller namnet på den du är orolig för.

Hur lämnar jag en orosanmälan?

För att lämna en orosanmälan ringer du 019-58 80 00 och ber om att få prata med en socialsekreterare på familjeenheten. Du kan också lämna en orosanmälan via Kumla kommuns e-tjänst.