Du som är kallad på möte

Varför finns socialtjänsten?

Socialtjänsten, eller soc som många unga kallar det, finns i alla kommuner i Sverige. Soc ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn och unga som inte har det bra. Hos oss jobbar bland andra vi som är socialsekreterare. Vår uppgift är att tillsammans med barn och deras familjer försöka hjälpa, så att familjer ska ha det så bra som möjligt.

Du har rätt att må bra. Du som är ung har rätt att ha någon som tar hand om dig. Du har rätt att vara trygg och få en god fostran. God fostran betyder bland annat att du ska få råd, stöd och ha någon som bryr sig om dig. Du ska behandlas med respekt. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Ingen får heller straffa dig eller ställa orimliga krav, säga taskiga saker, håna eller hota dig. Alla barn ska ha någon vuxen som tar hand om dem, en vårdnadshavare. Oftast är det dina föräldrar.

Soc kan hjälpa dig så att du får det bättre, om du inte mår bra hemma eller någon annanstans där du är. Vi ska också hjälpa dig om du gör saker som inte är bra för dig, till exempel använder droger eller gör andra brottsliga saker.

Varför är jag kallad till möte?

Du är kallad till möte för att du själv eller dina vårdnadshavare har ansökt om stöd, eller för att någon omkring dig har hört av sig till oss med oro för hur du har det. Vår uppgift är då att prata med dig och dina vårdnadshavare om hur du har det, för att se om vi kan hjälpa er på något sätt.

Vad kommer att hända nu?

I vissa fall räcker det med en enda kontakt med dig och din familj, men ibland behöver ni komma hit fler gånger, om soc behöver utreda mer. Det betyder att vi då har startat en så kallad utredning. En utredning innebär att vi kommer att träffa dig och din familj och att vi kanske tar kontakt med exempelvis din skola eller sjukvård. Tar vi kontakt med exempelvis skola eller sjukvård, är det för att få en större förståelse för din situation. Vi pratar med dig innan vi tar sådana kontakter.

När du har kontakt med soc finns något som heter sekretess. Det betyder att ingen förutom du och dina vårdnadshavare, får reda på vad vi pratar om, om du och dina vårdnadshavare inte vill det.

En utredning får ta max fyra månader att göra klar. När den tiden är slut så bestämmer soc tillsammans med familjen om ni behöver stöd. Stöd kan se olika ut, men vanligt är att vårdnadshavare kan behöva hjälp för att bli ännu bättre föräldrar. Den hjälpen finns att få hos socialtjänstens familjebehandlare, som jobbar på samma ställe som socialsekreterarna.

Det är bra för dig att veta att du får ta med en person som stöd på möten om du känner att du behöver det. Dina vårdnadshavare och du själv måste då säga till socialsekreteraren att detta är okej.

I vårt arbete med barn vill vi att du som barn och ungdom ska känna dig delaktig i processen. Ett sätt som vi arbetar på är att använda bildstöd i samtal. Syftet med bildstödet är att kunna beskriva processen på ett mer konkretsätt.

Här finns vårt bildstöd för utredningsprocessen:

Kommer jag att behöva flytta ifrån mina föräldrar?

En vanlig tanke vi får höra från barn är om de kommer att behöva flytta ifrån sina föräldrar eftersom de ska till soc. Det är ovanligt att soc bestämmer att barn behöver flytta. Oftast kan barn bo hos sina föräldrar, men ibland behöver föräldrar hjälp för att bli bättre föräldrar. Om du känner oro över att behöva flytta från ditt hem, är du välkommen att höra av dig till oss, eller säga det till oss när du är här på möte, för att prata mer om det.

Ibland kan det kännas som att ens familj är konstig för att man ska på möte på socialtjänsten, och föräldrar eller barn kan bli arga, ledsna eller oroliga över det. Det är inget konstigt att känna sådana känslor och vi pratar gärna med dig om det i mötet. Man är ingen konstig familj för att man blir kallad till socialtjänsten. Vi träffar många barn och föräldrar varje dag som har olika slags problem, och olika stora problem.

Var vänder jag mig om jag har frågor eller funderingar?

Om du har tankar om vad ni kommer prata om i mötet, är det bäst att du väntar tills mötet och ställer frågorna då.

Om du har frågor om hur soc arbetar eller om mötestiden, kontaktar du i första hand den socialsekreterare som kallat dig och din familj. Om du inte sett kallelsen, eller får information från dina vårdnadshavare om vem du ska träffa, kan du kontakta servicecenter på telefon 019-58 80 00. De kan hjälpa dig att komma i kontakt med en socialsekreterare, som sen kan hjälpa dig att veta vem det är som just du ska träffa. Får du inte kontakt med socialsekreteraren, kan du lämna ett meddelande.

Våra ordinarie telefontider är måndag-torsdag 8.00-17.00 och fredag 8.00-16.30. Helgdagar är socialkontoret i Kumla stängt. Dag före röd dag stänger servicecenter klockan 13.00, men du kan då kontakta vår akuttelefon fram till klockan 17.00. Telefonnumret får du genom att ringa till servicecenter på telefon 019-58 80 00.

Vid en mer akut situation utöver ordinarie arbetstid, kontaktar du i första hand Socialjouren i Örebro, 019-21 41 05. Om du har mycket akut oro, exempelvis för att ett brott begås, kontakta SOS Alarm, 112.