Till dig som mottagit en orosanmälan för ditt barn

Vad kommer att hända nu?

När en orosanmälan inkommer till socialtjänsten, har vi enligt lag skyldighet att inom två veckor besluta om en utredning ska inledas eller inte.

Vanligtvis blir familjen kallad till möte på socialtjänsten, eller på annat vis kontaktad. Syftet med den första kontakten är att ni ska få information kring den oro som inkommit, samt att ni ska få möjlighet att ge er uppfattning om situationen. Det kan vara bra för dig att veta att du kan ta med en stödperson om du känner behov av det, förutsatt att det finns samtycke från den andre vårdnadshavaren samt barn över 15 år som oron gäller. Det är vanligt att barn bjuds med i första mötet och får möjlighet att samtala enskilt med en socialsekreterare. Syftet med att prata enskilt med barn är att den ska delge sin uppfattning om situationen, utan att riskera påverkas eller bli avbruten av sina föräldrar. Det är viktigt att förbereda barnet på att det ska till socialtjänsten, för att öka chansen att det kommer känna sig tryggt i mötet.

När vi har haft kontakt med er, utifrån orosanmälan, fattar vi ett beslut om vi ska inleda utredning eller inte. Ni kommer att få beslutet muntligt eller skriftligt i närtid efter mötet och samtalet. Om utredning inte inleds förs ingen vidare kontakt. Om utredning inleds kommer ni att tilldelas en utredande socialsekreterare, som kontaktar er för vidare planering av utredningen. Utredningen syftar till att ta reda på om familjen är i behov av stöd från socialtjänsten. Utredningen får pågå i max fyra månader och kontakt tas med berörda familjemedlemmar, oftast vårdnadshavare och barn, samt med andra nödvändiga kontakter såsom förskola, skola och sjukvård.

Vi på socialtjänsten har sekretess, vilket innebär att uppgifter om er inte kan lämnas ut till obehöriga, utan ert samtycke. Oftast har vi dock rätt att inhämta uppgifter, men efterfrågar alltid i första hand ert samtycke. Under utredningen är det viktigt för oss att försöka ha ett så gott samarbete som möjligt med familjen.

Ser ni mig nu som en dålig förälder eller kommer ni omhänderta mitt barn?

Det är inte ovanligt att man som förälder blir orolig eller känner sig upprörd om man blir kontaktad av socialtjänsten. En del kan få tankar kring om socialtjänsten kommer att omhänderta ens barn. Det är dock en insats som socialtjänsten provar i sista hand, samt i mycket allvarliga fall, för att agera för barns skydd.

Vi har som utgångspunkt att föräldrar, ibland med hjälp av stöd, kan bemöta och ta hand om sina barn. Ibland stöter föräldrar på problem och utmaningar i sin föräldraroll, där de kan behöva stöd för att ta sig vidare. Utifrån detta erbjuder vi i de allra flesta fall föräldrastöd, via socialtjänstens familjebehandlare. Tillsammans med dem, får du möjligheten att bolla tankar och idéer kring ditt barn och ditt föräldraskap, för att på så sätt stärkas som förälder.

Att ta emot stöd innebär inte att du är en dålig förälder, utan snarare en förälder som bryr sig om ditt barns bästa.

Var vänder jag mig om jag har frågor eller funderingar?

Om du har frågor kring vad en orosanmälan innehåller, ber vi dig att ta med de frågorna till det möte du är kallad. Vi tycker det är viktigt att ni får sådan information från oss personligen, istället för över telefon.

Har du mer generella frågor om hur socialtjänsten arbetar eller om tiden du blivit kallad till, vänder du dig i första hand till den socialsekreterare som kallat dig. Oftast står kontaktuppgifter längst ned på kallelsen. Om den inte är anträffbar, och ditt ärende är brådskande kan ni komma i kontakt med en annan socialsekreterare på familjeenheten genom att ringa servicecenter på telefon 019-58 80 00. I annat fall kan du lämna ett meddelande till din socialsekreterare, så blir du kontaktad så fort den är tillgänglig.

Våra ordinarie arbetstider är vardagar 8.00-17.00. Helgdagar är socialkontoret i Kumla stängt. Dag före röd dag stänger servicecenter klockan 13.00, men du kan då kontakta vår akuttelefon fram till klockan 17.00. Telefonnumret får du genom att ringa till numret till servicecenter 019-58 80 00.

Vid en mer akut situation utöver ordinarie arbetstid, kontaktar du i första hand Socialjouren i Örebro, 019-21 41 05. Om du har mycket akut oro, exempelvis för att ett brott begås, kontakta SOS Alarm, 112.