Du som är orolig och är privatperson

En vuxen och ett barn som håller varandra i hand

När anmäler jag?

Om du misstänker att ett barn far illa och vill anmäla det kan du vända dig till oss på socialtjänsten. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner en oro. Det är socialtjänstens uppgift att sedan reda ut situationen och avgöra vilket stöd eller skydd som barnet eventuellt behöver.

Du kan vara anonym men det bästa för vidare utredning är om du uppger ditt namn, då det ger oss möjlighet att be dig om kompletterande uppgifter vid behov. En anonym anmälan är alltid svagare än en anmälan där någon person står för uppgifterna.

Vad ska jag tänka på?

Beskriv din oro så detaljerat du kan. För att vi ska kunna ta reda på vilket barn det rör behöver vi ha de personuppgifter du känner till, exempelvis namn, adress, ålder, födelsedatum,personnummer, namn på föräldrar eller annat. Beskriv hur akut din oro är och varför. Beskriv hur länge det du är orolig för har pågått och om du har ytterligare kännedom om hur det har sett ut tidigare. Om du vet hur föräldrarna har hanterat situationen, beskriv gärna det också.

Var anmäler jag min oro?

För att göra en orosanmälan kan du i första han använda dig av vår e-tjänst. Tänk på att fylla i att du lämnar orosanmälan som privatperson. Du kan annars kontakta oss via servicecenter på telefon 019-58 80 00.

Vid akut oro utöver ordinarie arbetstid, kontaktar du i första hand Socialjouren i Örebro, 019-21 41 05. Om du har mycket akut oro, exempelvis för att ett brott begås, kontakta SOS Alarm, 112.

Våra ordinarie arbetstider är vardagar 8.00-17.00. Helgdagar är socialkontoret i Kumla stängt. Dag före röd dag stänger servicecenter klockan 13.00, men du kan då kontakta vår akuttelefon fram till klockan 17.00. Telefonnumret får du genom att ringa till numret till servicecenter 019-58 80 00.

Vad händer nu?

Socialtjänsten kommer att hantera din orosanmälan. Som privatperson får du ingen återkoppling på hur ärendet senare hanteras, men du kan komma att bli kontaktad för komplettering av uppgifter om du lämnat kontaktuppgifter.

För vidare information om hur processen ser ut efter att en orosanmälan inkommit.