Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Vårdnad, boende, umgänge

I samband med en separation eller skilsmässa kan man som förälder behöva stöd i att komma överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut för de gemensamma barnen

Kommunen kan hjälpa föräldrar att frivilligt komma överens om dessa frågor. Detta kan ske genom samarbetssamtal, dessa bygger på att båda föräldrarna vill ha gemensamma samtal. Kommunen kan även hjälpa föräldrar att skriva avtal om hur vårdnad, boende, umgänge ska se ut. Avtalen bygger på att föräldrarna är överens om hur frågorna ska lösas. Socialtjänsten kan inte besluta i frågor om umgänge, vårdnad eller boende utan kan enbart hjälpa föräldrar att själva hitta lösningar och göra överenskommelser.

Samarbetssamtal

Kommunen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar. Samarbetssamtal  är en möjlighet för föräldrar som är separerade eller håller på att separera att frivilligt och gemensamt hitta former för hur man vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet med barnen.

Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol. För att samarbetssamtal ska kunna gemomföras krävs att båda föräldrarna vill ha gemensamma samtal. Kumla kommun erbjuder i första hand tre samarbetssamtal, vid behov finns möjlighet till ytterligare två samtal.

Samtalen är inriktade på:

  • hur barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna bäst tillgodoses
  • barnets behov i övrigt
  • framtiden
  • föräldrarnas samarbetsförmåga och att en lösning nås,

Samarbetssamtal journalförs inte. De är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen.